Xe cán chó

Ý Dân: Bệnh tôn thờ lãnh tụ của người Việt.

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.images (1)

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.

Vì ảnh hưởng Nho Giáo của Tàu nên người Việt bị đầu độc bởi các chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài và cộng sản, chủ trương Quân Sư Phụ, đặt hình ảnh lãnh tụ lên vị trí phải tôn thờ qua những truyền thuyết, huyền thoại không có gì kiểm chứng để làm cho người dân phải phục tùng và tôn thờ một cách mù quáng, vô điều kiện. Qua các triều đại thời phong kiến, cho đến các chế độ độc tài Phatcist như Hitler, độc tài cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Tập Cận Bình, Kim Chính Nhựt hay ngay cả độc tài quân phiệt Macos của Phi Luật Tân…. Tất cả guồng máy tuyên truyền của các chế độ này đánh bóng lãnh tụ đến tận mây xanh dù trong thực tế những cá nhân này chẳng có gì xuất sắc, từ phong cách, học vấn, đạo dức, tư tưởng rất tầm thừờng như những người tầm thường khác, nhưng nhờ thời thế đẩy đưa và vì có nhiều thủ đọan hoặc nhờ các thế lực ngoại bang đã đựoc nắm giữ những chức vụ then chốt,rồi lên ghế lãnh tụ, từ đó họ ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền ngày đêm thêu dệt nhiều truyền thuyết, huyền thoại để đánh bóng cá nhân mình. Chính Hồ Chí Minh cũng lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên để ca ngợi Hồ Chí Minh trong cuốn “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”, một cách rất trơ trẻn.

Bằng cách bắt người dân tôn thờ lãnh tụ, giới cầm quyền mới có thể kéo dài vị thế lãnh đạo và chế độ của họ. Ngay sau khi họ chết, những người kế tục tiếp tục đánh bóng hình tượng lãnh tụ này để ngươi dân mù quáng tiếp tục phục tùng theo chế độ họ đang cai trị. Đó là thủ thuật của những kẻ cầm quyền và chế độ độc tài. Có nhiều người có đầu óc bảo hòang, lỡ tôn thờ lãnh tụ đã qua đời hoặc chế độ đã sụp đổ họ vẫn tiếp tục ca ngợi, đánh bóng những dư âm, mong phục hồi quá khứ, họ không can đảm chấp nhận thực tế hiện tại mới cần cải thiện để xã hội thích hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại, không thể đi ngược về quá khứ.

Tại các chế độ tư do dân chủ, lãnh tụ đựoc chọn lựa qua phương cách bấu củ tự do và lãnh tụ chi được cầm quyền trong một hoặc hai nhiệm kỳ tối đa theo hiến định, sau khi nhiệm kỳ đã chấm dứt họ phải nhường vị thế của mình lại cho những người khác. Và mọi người đều có cơ hội bằng nhau, bình đảng. Ai vượt trội và giỏi thì xứng đảng cầm cân nẩy mực tiếp tục sứ mạng điều hành quốc gia.

Có ai giỏi bằng TT Ronald Reagon đã làm cho chế độ CS Liên Xô, Đông Đức, Đông Âu sụp đỗ hàng lọat, nhưng khi về hưu thì ông cũng bình dân như những người khác khi chưa làm tổng thống. TT Bush hiển hách chiến thắng ở cuộc chiến Trung Đônng trong chiến dịch Desert Storm, nhưng sau khi về hưư ông chỉ vui sống với gia đình, con cháu hoặc đi nhảy dù làm thú vui. TT Obama có tài hùng biện dễn thuyết, ăn nói lưu lóat nhưng sau 8 năm ông cũng về làm thứ dân, viết sách và dễn thuyết. Tổng Thống Jimm Carter, có công giải cứu 52 con tin bị Iran bắt giữ sau khi về hưu ông thành lập chương trình Habitat miệt mài tự tay đi xây nhà cho dân nghèo ở như những người thợ Construction khác. Dân Mỹ chỉ kính trọng nhưng không điên cuồng tôn thờ những vị lãnh đạo của họ, nhưng nếu ai làm sai người dân vẫn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích mà không bị ai trù dập. Nhờ như vậy xã hội Mỹ và các nước Tây Phương dân chúng mới thóat khỏi chế độ độc tài.

Tóm lại, muốn được tụ do dân chủ người Việt hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ, dù cho vị lãnh tụ đó thuộc chế độ nào, triều đại nào, vì bệnh tôn thờ lãnh tụ tạo cơ hội cho giới cầm quyền có nhiều quyền lực đưa đến độc tài, coi dân như cỏ rác, mà chỉ nên tôn thờ hình ảnh của những bậc tiền bối hữu công, anh hùng dân tộc đã có công dưng nước và giữ nước, những bậc anh hùng đã hy sinh thân mình để chống giặc, chống ngoại xâm.

Nếu muốn học theo Nho Giáo của Tàu nên chủ trương: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, có nghĩa, Dân là quí nhất, kế đến mới là đất nước, cuối cùng mới đến Vua, coi nhẹ nhất. Bởi vì có dân mới có đất nước, có đất nước mà không có dân thì đất hoang. Có dân mới có vua, vua từ dân mà ra, vua không phải từ trên trời giáng thế xuống như Nho Giáo đã đầu độc (thiên tử). Vua không đẻ dân ra được, ngược lại chỉ có dân mới có thể đẻ ra vua. Vậy tại sao dân phải cúi đầu tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng? Vua phải kính trọng dân mới đúng vì nhở dân bầu chọn, tôn vinh lên mới đựoc địa vị làm vua làm lãnh tụ. Chừng nào mọi người Việt trong cũng như ngoài nước ý thức được rằng bệnh sùng bái, tôn thờ lãnh tụ cần phải được chữa dứt căn, khi ấy chế độ độc tài tự nhiên tan biến. Chính chúng ta nặn nên chế độ độc tài vì chúng ta mang bệnh nặng tôn thờ lãnh tụ đã quá lâu.

Y Dan

Trong cuoc doi chi nuoi mot giac mo, do la:

Che do CSVN sup do tan tanh nhu cac nuoc CS

o Dong Au de dan toc VN co ngay sanh voi cac

cuong quoc tren the gioi.

Paul Pham chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Ý Dân: Bệnh tôn thờ lãnh tụ của người Việt.

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.images (1)

Muốn có tự do dân chủ, tiến bộ, bình đẳng hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng.

Vì ảnh hưởng Nho Giáo của Tàu nên người Việt bị đầu độc bởi các chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài và cộng sản, chủ trương Quân Sư Phụ, đặt hình ảnh lãnh tụ lên vị trí phải tôn thờ qua những truyền thuyết, huyền thoại không có gì kiểm chứng để làm cho người dân phải phục tùng và tôn thờ một cách mù quáng, vô điều kiện. Qua các triều đại thời phong kiến, cho đến các chế độ độc tài Phatcist như Hitler, độc tài cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Tập Cận Bình, Kim Chính Nhựt hay ngay cả độc tài quân phiệt Macos của Phi Luật Tân…. Tất cả guồng máy tuyên truyền của các chế độ này đánh bóng lãnh tụ đến tận mây xanh dù trong thực tế những cá nhân này chẳng có gì xuất sắc, từ phong cách, học vấn, đạo dức, tư tưởng rất tầm thừờng như những người tầm thường khác, nhưng nhờ thời thế đẩy đưa và vì có nhiều thủ đọan hoặc nhờ các thế lực ngoại bang đã đựoc nắm giữ những chức vụ then chốt,rồi lên ghế lãnh tụ, từ đó họ ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền ngày đêm thêu dệt nhiều truyền thuyết, huyền thoại để đánh bóng cá nhân mình. Chính Hồ Chí Minh cũng lấy bút hiệu là Trần Dân Tiên để ca ngợi Hồ Chí Minh trong cuốn “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”, một cách rất trơ trẻn.

Bằng cách bắt người dân tôn thờ lãnh tụ, giới cầm quyền mới có thể kéo dài vị thế lãnh đạo và chế độ của họ. Ngay sau khi họ chết, những người kế tục tiếp tục đánh bóng hình tượng lãnh tụ này để ngươi dân mù quáng tiếp tục phục tùng theo chế độ họ đang cai trị. Đó là thủ thuật của những kẻ cầm quyền và chế độ độc tài. Có nhiều người có đầu óc bảo hòang, lỡ tôn thờ lãnh tụ đã qua đời hoặc chế độ đã sụp đổ họ vẫn tiếp tục ca ngợi, đánh bóng những dư âm, mong phục hồi quá khứ, họ không can đảm chấp nhận thực tế hiện tại mới cần cải thiện để xã hội thích hợp với trào lưu tiến bộ của nhân loại, không thể đi ngược về quá khứ.

Tại các chế độ tư do dân chủ, lãnh tụ đựoc chọn lựa qua phương cách bấu củ tự do và lãnh tụ chi được cầm quyền trong một hoặc hai nhiệm kỳ tối đa theo hiến định, sau khi nhiệm kỳ đã chấm dứt họ phải nhường vị thế của mình lại cho những người khác. Và mọi người đều có cơ hội bằng nhau, bình đảng. Ai vượt trội và giỏi thì xứng đảng cầm cân nẩy mực tiếp tục sứ mạng điều hành quốc gia.

Có ai giỏi bằng TT Ronald Reagon đã làm cho chế độ CS Liên Xô, Đông Đức, Đông Âu sụp đỗ hàng lọat, nhưng khi về hưu thì ông cũng bình dân như những người khác khi chưa làm tổng thống. TT Bush hiển hách chiến thắng ở cuộc chiến Trung Đônng trong chiến dịch Desert Storm, nhưng sau khi về hưư ông chỉ vui sống với gia đình, con cháu hoặc đi nhảy dù làm thú vui. TT Obama có tài hùng biện dễn thuyết, ăn nói lưu lóat nhưng sau 8 năm ông cũng về làm thứ dân, viết sách và dễn thuyết. Tổng Thống Jimm Carter, có công giải cứu 52 con tin bị Iran bắt giữ sau khi về hưu ông thành lập chương trình Habitat miệt mài tự tay đi xây nhà cho dân nghèo ở như những người thợ Construction khác. Dân Mỹ chỉ kính trọng nhưng không điên cuồng tôn thờ những vị lãnh đạo của họ, nhưng nếu ai làm sai người dân vẫn thẳng thắn lên tiếng chỉ trích mà không bị ai trù dập. Nhờ như vậy xã hội Mỹ và các nước Tây Phương dân chúng mới thóat khỏi chế độ độc tài.

Tóm lại, muốn được tụ do dân chủ người Việt hãy dẹp bỏ tư tưởng tôn thờ lãnh tụ, dù cho vị lãnh tụ đó thuộc chế độ nào, triều đại nào, vì bệnh tôn thờ lãnh tụ tạo cơ hội cho giới cầm quyền có nhiều quyền lực đưa đến độc tài, coi dân như cỏ rác, mà chỉ nên tôn thờ hình ảnh của những bậc tiền bối hữu công, anh hùng dân tộc đã có công dưng nước và giữ nước, những bậc anh hùng đã hy sinh thân mình để chống giặc, chống ngoại xâm.

Nếu muốn học theo Nho Giáo của Tàu nên chủ trương: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, có nghĩa, Dân là quí nhất, kế đến mới là đất nước, cuối cùng mới đến Vua, coi nhẹ nhất. Bởi vì có dân mới có đất nước, có đất nước mà không có dân thì đất hoang. Có dân mới có vua, vua từ dân mà ra, vua không phải từ trên trời giáng thế xuống như Nho Giáo đã đầu độc (thiên tử). Vua không đẻ dân ra được, ngược lại chỉ có dân mới có thể đẻ ra vua. Vậy tại sao dân phải cúi đầu tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng? Vua phải kính trọng dân mới đúng vì nhở dân bầu chọn, tôn vinh lên mới đựoc địa vị làm vua làm lãnh tụ. Chừng nào mọi người Việt trong cũng như ngoài nước ý thức được rằng bệnh sùng bái, tôn thờ lãnh tụ cần phải được chữa dứt căn, khi ấy chế độ độc tài tự nhiên tan biến. Chính chúng ta nặn nên chế độ độc tài vì chúng ta mang bệnh nặng tôn thờ lãnh tụ đã quá lâu.

Y Dan

Trong cuoc doi chi nuoi mot giac mo, do la:

Che do CSVN sup do tan tanh nhu cac nuoc CS

o Dong Au de dan toc VN co ngay sanh voi cac

cuong quoc tren the gioi.

Paul Pham chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

Hình ảnh quốc yến Hoàng gia Anh thết đãi TT Trump với hàng trăm khách mời

Tổng thống Trump đã ca ngợi Nữ hoàng Elizabeth là "một người phụ nữ vĩ đại", "đại diện cho những phẩm giá và lòng yêu nước của người Anh"

Xem Thêm

THỜI GIAN KHÔNG ĐỢI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chàng đầy đủ khả năng Xua tan bao phiền hận

Xem Thêm

Thượng Viện California công nhận 19 Tháng Sáu là Ngày Cựu Chiến Binh QLVNCH

Tôi càng hãnh diện hơn khi biết rằng hàng ngàn cựu chiến binh thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại đây.”

Xem Thêm

Đổi mới chính trị để hòa giải dân tộc.Nguyễn Quang Duy

Chuyện tưởng chừng mọi người đều biết nhưng lời phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long: Việt Nam “xâm lược” và “chiếm đóng” Campuchia, đụng phản ứng dữ dội của phía Hà Nội.

Xem Thêm

Một thời bay đêm. Phạm Văn Cần

Dầu vậy như người nào đó đã nói “Người ta có thể đem tôi ra khỏi quân đội nhưng không thể đem quân đội ra khỏi tôi“. Tôi không thể nào quên Không Quân.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 20/6/2019

Cần thay đổi thể chế để người dân tham gia phòng chống tham nhũng

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Trung Cộng ‘dán mác’ Made-in-Vietnam lên hàng hóa để tránh thuế Mỹ

Bay gio loi ra cai lau ca vat.bon Ba dinh da biet rat ro la My da nam duoc viec hang hoa cua tau chuyen sang VN-Thai-Cambo-...dong dau nuoc so tai va nhap khau vao My.Mom thi la lang cach yeu ot,nhung tay thi van kheu cho hang tau chuyen sang.Muc dich la minh da co gang ngan ngua,nhung khong the lam duoc,My hay nhe tay vi day la bat kha khang,neu co danh thue hay lam gi gi di nua thi cung xin chua bon Ba Dinh ra.Hay de day cac chu,nham nho gi ba cai le te do? Ban co chua toi phien con chot qua song ,cac chu cho day,viec gi phai la lang thanh minh,thanh nga?Chot sap du hi vao cung thoi,lo gi !

Xem Thêm

Đề bài :Trận Long Tranh Hổ Đấu : Giang hồ và Công An

Hết thuốc chữa...!!. Một đất nước vô k̉ỷ luật..!!.Đây cũng là hậu qủa mà CA chơi với Giang Hồ, dùng họ làm lực lượng trừ bị để đàm ãp dân...Đến khi chúng phản là buà hết thiêng....Lần này mới là cảnh cáo sơ sơ....!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Trận Phước Long 1975: Qua Hồi Ký… Nguyễn Quang Duy

Da 44 nam troi qua,nhung moi lan nghe nhac den,doc duoc nhung but ky,hoi ky,nhung tran danh bao ve dat nuoc,bao ve tu do cho VNCH,tuong chung nhu van con dau day mui thuoc sung,mui tu khi bao trum va long nguoi cuu linh van hung huc lua dau thuong uat han.Den nay,toc da bac,rang da rung nhieu,tri nho khong con minh man nhung moi tran danh,moi thuoc dat van tran day trong long nguoi linh VNCH.

Xem Thêm

Đề bài :Thông Báo

Cam on ong : Trinh van Toan,da rat can dam khi duong cao thong bao nay cho bon bo vang,bo xanh,It ra,phai vay,phai co nguoi can dam dam do cao khau hieu,dam thach do cong san,de lam dung hien phap ma bon no ve ra.Biet rang rat nguy hiem va mat mang nhu choi,vao tu nhu an chuoi,nhung tu nhung buoc khoi dau,tu nhung kho khan de thuc duc long nguoi yeu nuoc, dan toc moi bung sang va dung len.Xin on tren phu ho va anh linh giong noi LAC VIET luon bao ve ong.Than Kinh !

Xem Thêm

Đề bài :33 tấm hình mà Triều Tiên không bao giờ muốn thế giới trông thấy

Doi voi chung ta,nhung nguoi viet song trong long xa nghia cua mien bac VN (VNDCCH) va mien nam VN(VNCH)bi xam lang va chiem doat,chung ta khong la lung gi nhung hinh anh nay,va no van am anh kinh hoanh vao tam tri cua moi nguoi chung ta.Nhung doi voi nhung nuoc tu do chua he biet den Cong san,ho khong the tin rang,co nhung noi nhu the nay,noi con nguoi khong co nhan pham,noi khong co mot luat phap nao ro rang cho bang luat cua nguoi CS,Luat rung,no muon noi luat,thi da la luat.va vi khong the tin va biet ve xa hoi man ro nay,nen ho rat ngay tho va vo tinh tro thanh nguoi ung ho va tin tuong ve dep thien duong cua cs,VIEN THUOC DOC , BOC DUONG,nhin thi dep,khong rac ruoi,ban thiu,nhung ho co biet dau,dan chung khong co rac de ma xa,khong co dan dum,khong tham vieng than nhan,ban be vi di dau cung bi dom ngo va luon luon o trang thai DOI AN thi lay gi ma di tham?

Xem Thêm

Đề bài :Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Huế trong Mậu Thân 1968

Cai sai lam lon nhat trong chien tranh chong ngoai xam cua VNCH : * Qua yeu kem ve Tam Ly chien - Tuyen truyen - Thong tin dai chung. * Qua tin tuong vao vai tro cua cac thong tin vien - Ky gia - ngoai quoc Rut duoc kinh Nghiem cay dang cua VNCH,thua tran tai Thu do D.C,ong Bush bo da khong cho mot ky gia ,mot thong tin vien nao duoc phep thap tung doan quan va duoc phep buoc vao phong hoi hop hanh quan.Vi vay,quan da tien,da danh thang moi cho ky gia,thong tin vien biet tin tuc.Nho vay,moi bi mat hanh quan...Duoc giu kin va bao mat toi da.

Xem Thêm

Đề bài :Thương chiến Mỹ Trung: VN lợi trước mắt chứ không lâu dài

Vietnam hay nhin xa hon,rong rai hon la cu suy nghi cai kieu nho nhen " mat mat luc nao hay luc do " My ho da tuyen bo,ho dep CNXH va ho da danh thang vao cai dau cua cs,Bac han ke la da xong,Cuba cung da dong lai nhung nguon loi khong dang duoc huong.va VN,cu de cho tau no tuon may moc,cac hang xuong...va khi da chin mui,lai giong nhu bac han va cuba ma thoi.So phan nghiet nga cua nhung dua ngu muoi cam dau dat nuoc,khong co van hoa,u li thay tau lam sao,bat chuoc y lam vay.Dan chung bi kiem kep riet,cung dam ra u li chai san.Biet la nguy nhung khong phai viec cua minh,do viec cua ai do.va ho cho doi phep la tu tren troi roi xuong,nhu thang luoi nam cho sung rung.Chi biet keu gao,nhung khong he biet dung day.HAY DUNG DAY,roi nguoi ta moi phu giup nang do.Hay la chieu tro van con 19 ty ngoai hoi,ong coc so ! Ngu vua vua thoi,khong thay rang My da canh cao khi danh vao cong nghe nail? cong nghe ket hon ? va tau tan tai san,an tro cap khong co tai san ma cu di di,ve ve vay thi chi co cach la duong su da vao nha bank an trom ma thoi.Ho da bat dau hanh dong,lieu than hon nhung dua an gian noi doi.My no ngu,no ngu ma no lai dung dau the gioi?Minh gioi lai phai lam cu-li cho no ! Hay nhin tau cong-Nhat ban-Anh quoc khi don T.T My nhu the nao,hay nho lai khi ho ghe tham VN,da don ho nhu the nao.Nguoi khon lai trai tham don ke ngu,vay moi tai.

Xem Thêm

Đề bài :Nước Pháp ăn năn - Hà Thượng Thủ

Bay ! Bay ! Bay het suc,toan la nhung luan dieu cua bon phan dong,that xung dang mang ra toa an dau to.Sach vo+dang cong san+nhan chung...deu khang dinh chac nhu dinh dong cot rang thi la :'nguoi bon ba ra nuoc ngoai de tim duong cuu nuoc" The cac ong kiem dau ra duoc cai hinh nay hay the nhi ? Vay ra la chung to noi sai a ? con cai nao hay hay nua mang ra trinh lang,trinh xa cho rong duong xu an !

Xem Thêm

Đề bài : KHU NGƯỜI VIỆT CỘNG RỬA TIỀN THAM NHŨNG TẠI TEXAS

Doc xong,buon te tai nhu ong T.T nao da tuyen bo:" Tien My lai tro ve MY nao tu do-nao dan chu-nao tu ban-nao cong san....va Nao made in china...nao bon con rong a chau ….Than phan nhuoc tieu, go chieu nao,phat theo chieu do,phat nguoc go nhu T.T VNCH Ngo d DIEM,nhu Kennedy buom nhi ? Bon antichrist sap hop hanh nua day,.....

Xem Thêm

TIN MỚI

Thượng Viện California công nhận 19 Tháng Sáu là Ngày Cựu Chiến Binh QLVNCH

Tôi càng hãnh diện hơn khi biết rằng hàng ngàn cựu chiến binh thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại đây.”

Xem Thêm

Đổi mới chính trị để hòa giải dân tộc.Nguyễn Quang Duy

Chuyện tưởng chừng mọi người đều biết nhưng lời phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long: Việt Nam “xâm lược” và “chiếm đóng” Campuchia, đụng phản ứng dữ dội của phía Hà Nội.

Xem Thêm

Một thời bay đêm. Phạm Văn Cần

Dầu vậy như người nào đó đã nói “Người ta có thể đem tôi ra khỏi quân đội nhưng không thể đem quân đội ra khỏi tôi“. Tôi không thể nào quên Không Quân.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 20/6/2019

Cần thay đổi thể chế để người dân tham gia phòng chống tham nhũng

Xem Thêm

Cuốn sách ‘lọc nước’ kỳ diệu

Cuốn sách kỳ diệu ‘lọc nước’ đã làm thay đổi cuộc sống 600 triệu người Châu Phi

Xem Thêm

Trung Quốc đứng trước lựa chọn ‘sinh tử’ ở thượng đỉnh G20

Ông Tập Cận Bình đến thăm Nga, cho Nga vay 20 tỷ đô la Mỹ, tặng hai con gấu trúc, và chia cho Nga một phần Dự án Nhiệt điện Đảo Hồ Lô mà Trung Quốc có thể tự xây dựng.

Xem Thêm

Không cần nói thêm.

''Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc"

Xem Thêm

Phi tập trung hóa và không có người lãnh đạo

Một bài học quý giá vừa được thực tập THÀNH CÔNG, mong mõi NGƯỜI TRONG NƯỚC, theo huớng dẫn nầy, để XUỐNG ĐƯỜNG, BIẾU TÌNH thành công, hầu đem lại thanh bình cho đất nước VIỆT NAM.

Xem Thêm

SINH NHẬT ANH 19/6. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Lá cờ vàng ba sọc đỏ thay lời gọi Rằng Toàn Quân trách nhiệm giữ sơn hà ...

Xem Thêm

Lễ Thượng Kỳ Ngày Quân Lực VNCH

tại Collingwood Town Hall – Victoria – Australia – 2019

Xem Thêm