Kinh Khổ

VĂN TẾ CAVE

Hỡi ôi! Cave bị tù; quan tham chạy thoát Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi tợ phao; mấy sex tour bán dâm, tuy bị bắt tiếng vang như mõ
 

VĂN TẾ CAVE
 

 

Hỡi ôi!

 

Cave bị tù; quan tham chạy thoát
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi tợ phao; mấy sex tour bán dâm, tuy bị bắt tiếng vang như mõ
 

Nhớ khi xưa:

 

Cui cút mần ăn; toan lo nghèo khó
Chưa đi khách sạn, đâu biết vũ trường; chỉ biết ruộng trâu, ở cùng cha mẹ
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; thế đứng, thế ngồi, thế quỳ, nằm ngửa, nằm nghiêng, mắt chưa từng ngó
Cấy xong lúa còn phải chờ lúa trổ, làm cỏ, thuốc sâu; nếu nuôi heo phải bỏ vốn xây chuồng, mua rau, mua cám
Bữa thấy lúa trổ bông trắng lốp, biết là mua phải giống gian thương, ngày xem lợn đổ bệnh chết trong chuồng, uất lên tận cổ
Ruộng đất bao nhiêu năm màu mỡ, bây giờ xơ xác mùa - chiêm; ra đường đứng nhìn ngược nhìn xuôi, toàn thấy bọn đầu dê mặt chó
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này đem vốn liếng đi buôn; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này quyết đi ra thành phố
 

Khá thương thay!

 

Vốn chẳng phải tiếp viên, hoa hậu, học hành trường lớp đàng hoàng; chẳng qua là con gái nông thôn, cùng cực bán trôn nuôi miệng
Ngoài cật có một manh áo lót, nào đợi mang gấm vóc lụa là; trong tay cầm mấy gói hạt dưa, vừa cắn vừa chờ đến số
Son phấn đánh qua loa chiếu lệ, cũng tán gia nhà quý tộc kia; trong người có một nhúm lông tơ, cũng bại sản nhà anh quan nọ
Chi nhọc má mì bảo kê hối giục, nhảy vào giật khách, coi đồng nghiệp như rơm; nào sợ Tàu, Tây củ nhỏ, củ to, dạng cửa lùa vào liều mình như chẳng có
 

Ôi!

 

Những lăm kiếm ít tiền tiêu; đâu biết công an phục đó
Đã quyết đứng đường làm gái, nào hay còn bị bao vây; trăm năm đã mất chữ trinh, nào đợi phục hồi nhân phẩm
Đoái trại cải tạo, mịt mù mấy bức thép gai; nhìn đồn công an, tường cao làm sao trèo nổi?
 

Nhưng nghĩ rằng:

 

Da trắng tóc dài mắt sáng, là của trời tặng cho em; cầm vài chục triệu mua dâm, tiền gì của cha ông nó!
Vì ai làm lúa khô, lợn chết, tan tành cơ nghiệp nhà em; đứa nào xui giải toả đất đai, bồi thường giá bằng hai tô bún?
Ra phố bán dâm, làm gái, mặc dù nhục vẫn có tiền; còn hơn ở lại xóm làng, cấy lúa nuôi heo rất khổ
 

Lại nghĩ nữa:
 

 

Bao nhiêu đứa làm ăn thất đức, tham ô cả đống tiền tươi; bao kẻ nói ngược nói xuôi, bán đất, nước về xây mả tổ
Thế mà bọn phóng viên nhà báo, thằng nào dám mở miệng phanh phui; Chỉ bám lấy váy bọn tui, bày đặt chụp hình phỏng vấn
(Đúng là bọn lá cau lá cải, chuyên rình mấy đứa bán trôn; Quả báo hôm cưỡng chế ở Văn Giang, chúng nó uýnh cho phù mỏ!)
 

 

 
Lại nghĩ tiếp:
 

 

 

 

 
[Đoạn này nhân vật nổi máu tam bành, chửi rất ác, sợ lộn mồ lộn mả lên nên tác giả cắt đi 1.129 chữ, tương đương 1 trang khổ A4]

 

 

 

 
Ôi thôi thôi!
 

 

Đau đớn bấy mẹ già ngồi đọc báo, xem tin thấy đúng ảnh con mình; não nùng thay làng xóm xem truyền hình, thấy quay cảnh trần truồng như nhộng
 

 

 
Ôi!
 

 

Một phút chủ quan, mấy năm cải tạo
Bị bắt mà chưa kịp gửi tiền về cho mẹ, tuổi già cơm nước thuốc thang; bị giải đi mà chưa kịp thu tiền, hôm qua mấy thằng chơi nợ
Nước mắt gái quê dài như chão, vừa đi vừa khóc như ri; trước sau cũng mang tiếng cave, trình bày chỉ thêm rách việc
 

 

 
Hỡi ôi thương thay!
 

 

Còn chi nói nữa!

Nguyễn Văn Thiện

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

VĂN TẾ CAVE

Hỡi ôi! Cave bị tù; quan tham chạy thoát Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi tợ phao; mấy sex tour bán dâm, tuy bị bắt tiếng vang như mõ
 

VĂN TẾ CAVE
 

 

Hỡi ôi!

 

Cave bị tù; quan tham chạy thoát
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi tợ phao; mấy sex tour bán dâm, tuy bị bắt tiếng vang như mõ
 

Nhớ khi xưa:

 

Cui cút mần ăn; toan lo nghèo khó
Chưa đi khách sạn, đâu biết vũ trường; chỉ biết ruộng trâu, ở cùng cha mẹ
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; thế đứng, thế ngồi, thế quỳ, nằm ngửa, nằm nghiêng, mắt chưa từng ngó
Cấy xong lúa còn phải chờ lúa trổ, làm cỏ, thuốc sâu; nếu nuôi heo phải bỏ vốn xây chuồng, mua rau, mua cám
Bữa thấy lúa trổ bông trắng lốp, biết là mua phải giống gian thương, ngày xem lợn đổ bệnh chết trong chuồng, uất lên tận cổ
Ruộng đất bao nhiêu năm màu mỡ, bây giờ xơ xác mùa - chiêm; ra đường đứng nhìn ngược nhìn xuôi, toàn thấy bọn đầu dê mặt chó
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này đem vốn liếng đi buôn; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này quyết đi ra thành phố
 

Khá thương thay!

 

Vốn chẳng phải tiếp viên, hoa hậu, học hành trường lớp đàng hoàng; chẳng qua là con gái nông thôn, cùng cực bán trôn nuôi miệng
Ngoài cật có một manh áo lót, nào đợi mang gấm vóc lụa là; trong tay cầm mấy gói hạt dưa, vừa cắn vừa chờ đến số
Son phấn đánh qua loa chiếu lệ, cũng tán gia nhà quý tộc kia; trong người có một nhúm lông tơ, cũng bại sản nhà anh quan nọ
Chi nhọc má mì bảo kê hối giục, nhảy vào giật khách, coi đồng nghiệp như rơm; nào sợ Tàu, Tây củ nhỏ, củ to, dạng cửa lùa vào liều mình như chẳng có
 

Ôi!

 

Những lăm kiếm ít tiền tiêu; đâu biết công an phục đó
Đã quyết đứng đường làm gái, nào hay còn bị bao vây; trăm năm đã mất chữ trinh, nào đợi phục hồi nhân phẩm
Đoái trại cải tạo, mịt mù mấy bức thép gai; nhìn đồn công an, tường cao làm sao trèo nổi?
 

Nhưng nghĩ rằng:

 

Da trắng tóc dài mắt sáng, là của trời tặng cho em; cầm vài chục triệu mua dâm, tiền gì của cha ông nó!
Vì ai làm lúa khô, lợn chết, tan tành cơ nghiệp nhà em; đứa nào xui giải toả đất đai, bồi thường giá bằng hai tô bún?
Ra phố bán dâm, làm gái, mặc dù nhục vẫn có tiền; còn hơn ở lại xóm làng, cấy lúa nuôi heo rất khổ
 

Lại nghĩ nữa:
 

 

Bao nhiêu đứa làm ăn thất đức, tham ô cả đống tiền tươi; bao kẻ nói ngược nói xuôi, bán đất, nước về xây mả tổ
Thế mà bọn phóng viên nhà báo, thằng nào dám mở miệng phanh phui; Chỉ bám lấy váy bọn tui, bày đặt chụp hình phỏng vấn
(Đúng là bọn lá cau lá cải, chuyên rình mấy đứa bán trôn; Quả báo hôm cưỡng chế ở Văn Giang, chúng nó uýnh cho phù mỏ!)
 

 

 
Lại nghĩ tiếp:
 

 

 

 

 
[Đoạn này nhân vật nổi máu tam bành, chửi rất ác, sợ lộn mồ lộn mả lên nên tác giả cắt đi 1.129 chữ, tương đương 1 trang khổ A4]

 

 

 

 
Ôi thôi thôi!
 

 

Đau đớn bấy mẹ già ngồi đọc báo, xem tin thấy đúng ảnh con mình; não nùng thay làng xóm xem truyền hình, thấy quay cảnh trần truồng như nhộng
 

 

 
Ôi!
 

 

Một phút chủ quan, mấy năm cải tạo
Bị bắt mà chưa kịp gửi tiền về cho mẹ, tuổi già cơm nước thuốc thang; bị giải đi mà chưa kịp thu tiền, hôm qua mấy thằng chơi nợ
Nước mắt gái quê dài như chão, vừa đi vừa khóc như ri; trước sau cũng mang tiếng cave, trình bày chỉ thêm rách việc
 

 

 
Hỡi ôi thương thay!
 

 

Còn chi nói nữa!

Nguyễn Văn Thiện

BẢN TIN MỚI NHẤT

Nếu Joe Biden Đắc Cử thì Đất Nước Này Sẽ Ra Sao? Tác giả : Kim Nguyễn

Trong tuần qua có một sự kiện nổi bật là nhóm Antifa đã chiếm một khu phố nằm trong khu vực của sở cảnh sát, ngay trong thành phố Seattle, tiểu bang Washington và lập ra “Khu Tự Trị Vô Chính Phủ”

Xem Thêm

Cô Gái Điếm Và Người Tu S

Tên cô là Bạch Liên,bông sen trắng giữa đầm lầy hôi thối và nhơ nhớp.

Xem Thêm

16/07/1945: Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử

vào sáng ngày 16 tháng 7, trên sa mạc New Mexico nằm cách thành phố Santa Fe gần 200 kilômét về phía Nam, quả bom nguyên tử đầu tiên đã phát nổ.

Xem Thêm

KHI EM... - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con tầu định mệnh chơi vơi Xin đừng nói chuyện đất trời với anh

Xem Thêm

Ivanka Trump = Minh Hằng -

Dưới đây là những sự thật bất ngờ ít người biết về nàng công chúa tóc vàng Ivanka Trump.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố có thể giúp Mỹ chống đại dịch Covid-19 tốt hơn ông Trump

Co le T.T Trump nen nghi lai, ma danh co hoi cho lady president hill cai chuc bo ngoai giao. De lady president nay ra tay dep ngay lap tuc,thuoc giai tru chinavirus luc nao no cung co san trong kho cua tap xap xinh(cai dua no san xuat duoc thi chac chan no co thuoc giai tru)chi can hill du hanh cong vu qua gap tap xap xinh la co ngay,con neu cao tay,moi ngay obama lam co van vu de giai quyet cung ok !

Xem Thêm

Đề bài :BML bôi bẩn Tượng Đức Mẹ

CÓ NHỮNG NGƯỜI THEO ĐẠO CÔNG GIÁO TRONG THỜI BUỔI HỖN LOẠN NÀY HỌ ĐÃ THEO MA QUỶ RỒI .KHÔNG BIẾT HỌ LÀ ĐẠO CÔNG GIÁO GỐC HAY ĐAO CÔNG GIÁO TÂN TÒNG .

Xem Thêm

Đề bài :BML bôi bẩn Tượng Đức Mẹ

Den thoi buoi can dai,tat ca moi nguoi tren the gioi deu nhan ro dau la su ac,tu chinh tri-ton giao-kinh te...Moi lua gat,gia tao deu tu minh lo mat,troi xui dat khien cu tu nhien di vao con duong da vach san de tat ca moi nguoi,moi nuoc va moi dan toc deu nhin thay ro.Khon ngoan-ma manh nhu tau cong va Vietnam ,den bi ngo ngan va nancy va rat nhieu tai to mat lon,cu lan luot tu xung...Van de ton giao cung the,cung lan lon trong doan chien va chu chien nhung con chien lom dom va nguoi chan vo trach nhiem dan dat doan chien...Co loi phan rang :" Ai ben do den cung thi se duoc cuu..." va den mua thu gat " Thien than se phan chia co nung va lua,lua thi thu vao kho con co nung thi bi quang vao lo lua chang he tat..."

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :Yên Chí Đi Cụ Bái Đần sẽ thắng long trời lở đất!

Yen tri di obama da viet rang VOTE. Chi co VOTE va tu day den do chi con 04 thang nua.Thoi gian cuoi cung se con rat nhieu tro ma bun ma moi nguoi dan nuoc My,moi dan toc va moi quoc gia tren the gioi se duoc coi mien phi nhung dai tai tu dien xuat mien phi.

Xem Thêm

Đề bài : Di sản của Barack hussein Obama

Day chi la phan noi cua obama,gia san con phan chim nua: bao nhieu tien da cho khong anh em hoi giao truoc khi man nhiem?bao nhieu xuong mau linh My da do ra vi phan boi to quoc?Bao nhieu hang xuong,cong an viec lam cua dan chung da bieu khong cho giac tau cong?bao nhieu tien da thu duoc khi ban vu khi cho bang dang mxico? va con nhieu,rat nhieu nua.Do la GIA SAN cua no.cua hill cua mat ngua...

Xem Thêm

TIN MỚI

16/07/1945: Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử

vào sáng ngày 16 tháng 7, trên sa mạc New Mexico nằm cách thành phố Santa Fe gần 200 kilômét về phía Nam, quả bom nguyên tử đầu tiên đã phát nổ.

Xem Thêm

KHI EM... - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con tầu định mệnh chơi vơi Xin đừng nói chuyện đất trời với anh

Xem Thêm

Ivanka Trump = Minh Hằng -

Dưới đây là những sự thật bất ngờ ít người biết về nàng công chúa tóc vàng Ivanka Trump.

Xem Thêm

XHCN

Cái chết của George Floyd như kính chiếu yêu soi rõ những phần tử bất hảo thừa nước đục thả câu

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 16/07/2020

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt địa vị thương mại đặc quyền của Hồng Kông với Mỹ, đồng nghĩa với khả năng tăng thuế hàng hóa.

Xem Thêm

Chúa, Phật chưa bỏ loàì người - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Chúa, Phật chưa bỏ loài người - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Lại nổ - Hà Thượng Thủ

Chán quá vì sao cứ nổ hoài

Xem Thêm

Anh hoàn toàn dỡ bỏ thiết bị của Huawei ra khỏi mạng 5G

Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lệnh loại bỏ hoàn tòan thiết bị của công ty Huawei Trung Quốc khỏi mạng 5G cuả Anh vào năm 2027.

Xem Thêm