Sức khỏe và đời sống

Ngưởi bị bệnh tiểu đường loại 2 không nên bỏ bữa ăn sáng

Ngày càng nhiều người dân tại Hoa kỳ bỏ bữa ăn sáng cho tới bữa trưa mới ăn. Khuynh hướng bỏ bữa ăn sáng này đã được liên kết với dich bệnh gia tăng về mập phì và tim mạch--
Ngày càng nhiu người dân tại Hoa kỳ bỏ bữa ăn sáng cho tới bữa trưa mới ăn. Khuynh hướng bỏ bữa ăn sáng này đã được liên kết với dich bệnh gia tăng về mập phì và tim mạch--và cũng có thễ gây rũi ro cho những ngưởi bị bệnh tiểu đường Mãi cho tới nay tác dụng của việc bỏ bữa ăn sáng đối với sức khỏe của những người bị bệnh tiểu đường chỉ được biết rất ít. Nhưng mới đây, một nghiên cứu của Đại học Tel Aviv đả phát hiện ảnh hưởng đáng kể cũa việc bỏ bữa ăn sáng lên những người bị bệnh tiểu đường loại 2.
Thật vậy "nhịn đói" (fasting) từ sáng cho tới giờ ăn trưa kích hoạt các sự tăng vọt đường-huyết trọng đại sau khi ăn ( major postprandial hyperglycemia) và làm suy yếu các phản ứng đối với insulin của các người bi bệnh tiểu đường loại 2 trong suốt thời gian còn lại của ngày

Giáo sư Jakubowicz trưởng nhóm nghiên cứu cho biết " Tuy rẳng có nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ trước đây các lợi ích của một bữa ăn sáng nhiều calori đối với việc giảm cân và trong việc điều hòa sự chuyển hóa glucoz (glucose metabolism), nhưng lại rất ít điều được biết về tác dụng của việc bỏ bữa ăn sáng lên các tăng vọt glycemic sau các bữa ăn ( glycemic spikes after  meals) trong suốt cả ngày. Điều đáng chú ý là đối với những người bị bệnh tiểu đưởng loại 2, việc bỏ bữa ăn sáng có liên quan với sự gia tăng đáng kễ trong suốt ngày của các đỉnh tăng vọt đường-huyết ( blood sugar spikes) và của HbA1C chĩ số biễu thị mức đường huyết trung bình trong thời gian ba tháng trước"

Nghiên cứu lâm sàng nói trên đã dược thực hiện với sự tham gia của 22 bệnh nhân tiểu đường loại 2 có tuổi trung bình là 56.9 và có chỉ số khối lượng cơ thễ trung bình (mean Body Mass Index BMI) là 28.2 kg/m2. Trong mỗi thời gian hai ngày, các ngưởi tham gia đều tiêu thụ chính xác cùng một số calori và cùng một bữa ăn quân bình gổm sữa, cá tuna, bánh mì và thỏi xô-cô-la ăn sáng--vào bữa ăn trưa và bữa ăn tối. Sự khác biệt duy nhất là ngày thứ  nhất họ đươc ăn sáng và ngày thứ hai họ nhịn đói cho tới bữa ăn trưa.

Giáo sư Jakubowicz cho biết " Chúng tôi đã giả thuyết rằng bỏ bữa ăn sáng là không lành mạnh, nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là sự chuyển hóa glucoz (glucose metabolism) đã suy thoái quá nhiểu chỉ vì các người tham gia bỏ ăn bữa sáng.". Các nhà khảo cứu đả phát hiện là các người tham gia đã trải nghiệm nhửng sư tăng vọt bất thường vể đường huyết là 268 mg/dl sau bữa ăn trưa và 298 mg/dl sau bữa ăn tối vào những ngày họ bỏ bữa ăn sáng, so với 192mg/dl và 215mg/dl với cùng các bữa ăn trưa và ăn tối giống hệt vào nhửng ngày họ có ăn sáng

Theo giáo sư Jakubowicz điêu này có nghĩa là việc giảm lượng tinh bột và đường vảo bữa ăn trưa và bửa ăn tối sẽ không có tác dụng gì trong việc giảm mức glucoz-huyết  nếu các người bị tiểu đường cũng bỏ luôn bữa ăn sáng

Theo các nhà khảo cứu thì các tế bào beta (beta cells) --là những tế bào tuyến tụy  sàn xuất ra insulin --bị mất "trí nhớ" do khoảng thời gian quá dài giữa bữa ăn tối hôm trước tới bữa ăn trưa ngày hôm sau. Nói cách khác  chúng đã "quên đi" vai trò quan trọng của chúng. Do đó cần phải có thêm thời gian sau bữa ăn trưa để các tế bào beta này phục hồi, chính vì vậy các phản ứng insulin (insulin responses) sẽ yếu hơn và bị trỉ hoãn do đó dẫn đến sự tăng quá mức của đường huyết trong suốt ngày. Môt yếu tố khác là nhịn ăn cho tới bữa ăn trưa làm tăng các acid béo trong máu, điếu này làm cho insulin không còn hiệu nghiệm trong việc giảm mức glucoz-huyết


Để kết luận giáo sư Jakubowicz  đưa ra khuyến cáo là những ngưởi bị bệnh tiểu đường loai 2 không nên bỏ bữa ăn sáng vỉ như vậy sẽ gây tỗn hại lớn cho chức năng của các tế bào beta và dẫn tới những mức đưởng huyết cao.

Trong tương lai các nhà khảo cứu dự trù sẽ tiến hành nghiên cứu tương tư như trên đối với những ngưởi bị bệnh tiễu đưởng loại 1 tức là những người phải chích insulin mỗi ngày

Diabetics who skip breakfast provoke hazardous blood sugar spikes-Tel Aviv--iJuly 28, 2015

MM chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Ngưởi bị bệnh tiểu đường loại 2 không nên bỏ bữa ăn sáng

Ngày càng nhiều người dân tại Hoa kỳ bỏ bữa ăn sáng cho tới bữa trưa mới ăn. Khuynh hướng bỏ bữa ăn sáng này đã được liên kết với dich bệnh gia tăng về mập phì và tim mạch--
Ngày càng nhiu người dân tại Hoa kỳ bỏ bữa ăn sáng cho tới bữa trưa mới ăn. Khuynh hướng bỏ bữa ăn sáng này đã được liên kết với dich bệnh gia tăng về mập phì và tim mạch--và cũng có thễ gây rũi ro cho những ngưởi bị bệnh tiểu đường Mãi cho tới nay tác dụng của việc bỏ bữa ăn sáng đối với sức khỏe của những người bị bệnh tiểu đường chỉ được biết rất ít. Nhưng mới đây, một nghiên cứu của Đại học Tel Aviv đả phát hiện ảnh hưởng đáng kể cũa việc bỏ bữa ăn sáng lên những người bị bệnh tiểu đường loại 2.
Thật vậy "nhịn đói" (fasting) từ sáng cho tới giờ ăn trưa kích hoạt các sự tăng vọt đường-huyết trọng đại sau khi ăn ( major postprandial hyperglycemia) và làm suy yếu các phản ứng đối với insulin của các người bi bệnh tiểu đường loại 2 trong suốt thời gian còn lại của ngày

Giáo sư Jakubowicz trưởng nhóm nghiên cứu cho biết " Tuy rẳng có nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ trước đây các lợi ích của một bữa ăn sáng nhiều calori đối với việc giảm cân và trong việc điều hòa sự chuyển hóa glucoz (glucose metabolism), nhưng lại rất ít điều được biết về tác dụng của việc bỏ bữa ăn sáng lên các tăng vọt glycemic sau các bữa ăn ( glycemic spikes after  meals) trong suốt cả ngày. Điều đáng chú ý là đối với những người bị bệnh tiểu đưởng loại 2, việc bỏ bữa ăn sáng có liên quan với sự gia tăng đáng kễ trong suốt ngày của các đỉnh tăng vọt đường-huyết ( blood sugar spikes) và của HbA1C chĩ số biễu thị mức đường huyết trung bình trong thời gian ba tháng trước"

Nghiên cứu lâm sàng nói trên đã dược thực hiện với sự tham gia của 22 bệnh nhân tiểu đường loại 2 có tuổi trung bình là 56.9 và có chỉ số khối lượng cơ thễ trung bình (mean Body Mass Index BMI) là 28.2 kg/m2. Trong mỗi thời gian hai ngày, các ngưởi tham gia đều tiêu thụ chính xác cùng một số calori và cùng một bữa ăn quân bình gổm sữa, cá tuna, bánh mì và thỏi xô-cô-la ăn sáng--vào bữa ăn trưa và bữa ăn tối. Sự khác biệt duy nhất là ngày thứ  nhất họ đươc ăn sáng và ngày thứ hai họ nhịn đói cho tới bữa ăn trưa.

Giáo sư Jakubowicz cho biết " Chúng tôi đã giả thuyết rằng bỏ bữa ăn sáng là không lành mạnh, nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là sự chuyển hóa glucoz (glucose metabolism) đã suy thoái quá nhiểu chỉ vì các người tham gia bỏ ăn bữa sáng.". Các nhà khảo cứu đả phát hiện là các người tham gia đã trải nghiệm nhửng sư tăng vọt bất thường vể đường huyết là 268 mg/dl sau bữa ăn trưa và 298 mg/dl sau bữa ăn tối vào những ngày họ bỏ bữa ăn sáng, so với 192mg/dl và 215mg/dl với cùng các bữa ăn trưa và ăn tối giống hệt vào nhửng ngày họ có ăn sáng

Theo giáo sư Jakubowicz điêu này có nghĩa là việc giảm lượng tinh bột và đường vảo bữa ăn trưa và bửa ăn tối sẽ không có tác dụng gì trong việc giảm mức glucoz-huyết  nếu các người bị tiểu đường cũng bỏ luôn bữa ăn sáng

Theo các nhà khảo cứu thì các tế bào beta (beta cells) --là những tế bào tuyến tụy  sàn xuất ra insulin --bị mất "trí nhớ" do khoảng thời gian quá dài giữa bữa ăn tối hôm trước tới bữa ăn trưa ngày hôm sau. Nói cách khác  chúng đã "quên đi" vai trò quan trọng của chúng. Do đó cần phải có thêm thời gian sau bữa ăn trưa để các tế bào beta này phục hồi, chính vì vậy các phản ứng insulin (insulin responses) sẽ yếu hơn và bị trỉ hoãn do đó dẫn đến sự tăng quá mức của đường huyết trong suốt ngày. Môt yếu tố khác là nhịn ăn cho tới bữa ăn trưa làm tăng các acid béo trong máu, điếu này làm cho insulin không còn hiệu nghiệm trong việc giảm mức glucoz-huyết


Để kết luận giáo sư Jakubowicz  đưa ra khuyến cáo là những ngưởi bị bệnh tiểu đường loai 2 không nên bỏ bữa ăn sáng vỉ như vậy sẽ gây tỗn hại lớn cho chức năng của các tế bào beta và dẫn tới những mức đưởng huyết cao.

Trong tương lai các nhà khảo cứu dự trù sẽ tiến hành nghiên cứu tương tư như trên đối với những ngưởi bị bệnh tiễu đưởng loại 1 tức là những người phải chích insulin mỗi ngày

Diabetics who skip breakfast provoke hazardous blood sugar spikes-Tel Aviv--iJuly 28, 2015

MM chuyển

BẢN TIN MỚI NHẤT

Phật giáo hiện nay suy đồi

Cho dù có chùa to, Phật lớn khắp nơi, tu sĩ rất nhiều,

Xem Thêm

Những Hậu Quả Tệ Hại Do Chủ Trương "Bỏ Phiếu Bằng Thư"

Trong những giấy tờ gửi tới gia đình tôi và gia đình ông cậu nhà tôi đã cho thấy ... đã cố tình loại bỏ tên TT Donald Trump và trên các phiếu bầu.

Xem Thêm

ĐỂ DÀNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ô hay em vẫn quan san Chưa nghe hơi thở anh than vãn buồn

Xem Thêm

Vì sao có khoảng cách cha mẹ Việt kiều và con ở Mỹ? = Lương Tạ

Bối cảnh xã hội nóng bỏng làm nổi bật sự khác biệt giữa một số đông của thế hệ trước được giáo dục qua trung học ở Việt Nam và thế hệ sau được giáo dục ở Mỹ gần đây.

Xem Thêm

Tại sao thế giới hờ hững với thành công Vắccine phòng chống Covid 19 của Nga - Mai Tú Ân

Hôm qua nước Nga đã tổ chức họp báo để cho thế giới biết nước Nga đã thành công khi chế ra Vắccin

Xem Thêm

Họa vần: RƯỢU THUỐC

Rượu thuốc mà ngâm với rễ nhàu. Uống vào nhức mỏi biến đi đâu

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Một bức ảnh, vạn lời nó

Joe vat vo da khang dinh : neu dac cu,y se thay doi the che..." the che nao thi y khong noi.Viec tau cong muon chiem nuoc My thi da ro rang co ke hoach han hoi tu 2005 va da duoc cong khai pho bien va moc quyet dinh : 2025 va 2050 de nam tron the gioi. Viec bau cu 11-2020 toi day,co the gia dinh nhu the nay : con Lua se pha roi bau cu,va vi mot ly do nao do,bau cu bat thanh va theo hien phap,T.T Trump se het hieu luc va phai ban giao chuc vu cho tan tong thong, ma tan T.T lai chua co vi truc trac phieu bau.Vay theo hien phap,nguoi thu 03 duoc quyen giu chuc vu T.T tam thoi la mu nancy va khi nancy lam T.T,cho du la t.t tam thoi,mu ta van co toan quyen hien dinh va khi do con lua tung hoang ngang doc.....buon qua,hau xet.

Xem Thêm

Đề bài : Chuyện cụ Biden

Đọc Vu Linh viết bài nào cũng có lý , qua đây mới biết bộ mặt thật của Joe biden đối với người tỵ nạm Việt , 33t làm tns có những kẻ ngu mới tin là ông ta thiếu suy nghĩ ? óc bã đậu . cám ơn VŨ LINH ....

Xem Thêm

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải dương, một nơi đã từng mang cái tên thơ mộng là Đông Thành. Từ hơn 60 năm trước, thời tiểu học của chúng tôi chưa từng có chuyện nói ngọng "nờ", "lờ" cả trong nhà trường và ngoài xã hội.. Bà bác tôi, cụ chủ hiệu bánh Bảo Hiên Rồng Vàng, lúc sinh thời đã từng khoe với bạn bè là: " Con cháu chúng tôi ăn nói lịch thiệp, đoan trang hơn cả người Hà nội...". Nói như vậy để thấy rằng: cái gọi là "ngữ âm vùng, miền" người ta đã du nhập vào Đông thành của chúng tôi từ năm 1954 và cả về sau này. Người Hải dương "chính cống" không bao giờ nói ngọng. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục có phải "đồng hương" không vậy ? Cảm ơn tác giả Phạm Thị Hoài đã viết lên cái khắc khoải về văn hóa vùng, miền của Người Hải Dương "chính cống"...

Xem Thêm

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải dương, một nơi đã từng mang cái tên thơ mộng là Đông Thành. Từ hơn 60 năm trước, thời tiểu học của chúng tôi chưa từng có chuyện nói ngọng "nờ", "lờ" cả trong nhà trường và ngoài xã hội.. Bà bác tôi, cụ chủ hiệu bánh Bảo Hiên Rồng Vàng, lúc sinh thời đã từng khoe với bạn bè là: " Con cháu chúng tôi ăn nói lịch thiệp, đoan trang hơn cả người Hà nội...". Nói như vậy để thấy rằng: cái gọi là "ngữ âm vùng, miền" người ta đã du nhập vào Đông thành của chúng tôi từ năm 1954 và cả về sau này. Người Hải dương "chính cống" không bao giờ nói ngọng. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục có phải "đồng hương" không vậy ? Cảm ơn tác giả Phạm Thị Hoài đã viết lên cái khắc khoải về văn hóa vùng, miền của Người Hải Dương "chính cống"... Hoàng Nguyễn

Xem Thêm

Đề bài :Bàn về “Lói ngọng” Phạm Thị Hoài

Bài viết phân tích tật nói ngọng của dàn lảnh đạo cao cấp VN hiện nay rất sâu sắc và hữu ích ,tuy nhiên bây giờ tật nói ngọng này đã ăn sâu thành lề lối nên khó thay đổi. Cái đáng nói đến là nguyên nhân ,từ xa xưa thời cách mạng tháng tám ,Đảng VC và cấp lảnh đạo có chủ trương nêu cao giai cấp tiên tiến là công nông ,còn giai cấp địa chủ tư sản là kẻ thù phải tiêu diệt giết sạch ,mà đại đa số thành phần cốt cán công nông là dân quê ,hoặc lao động chân tay cho nên tật nói ngọng rất phổ biến ,còn đám tiểu tư sản hay trí thức muốn sống sót thì bắt buộc phải cúi mình nương theo quần chúng nếu không muốn bị đem ra đấu tố ,mà trước hết là cố gắng hòa đồng bằng cách tập nói ngọng ,không còn kiểu ăn nói văn hoa lịch lãm ,từ đó phong trào nói ngọng trở thành biểu trưng của giai cấp cách mạng tiên tiến.Nhà nhà nói ngọng ,người người nói ngọng lâu dần không ai thấy khó chịu khi nghe người khác và ngay cả bản thân cùng gia đình cũng nói ngong.. niu..no !! Nếu tác giả sinh trong thời đó thì bây giờ có lẻ không có bài phân tích này .

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Một bài viết trào phúng đầy ý nghĩa ! Một bài viết "dành cho những người thông minh", không phải "cho những kẻ tầm thường". Cảm ơn tác giả.

Xem Thêm

Đề bài :Bản Tuyên Ngôn của Người Mỹ Gốc Việt ủng hộ Ứng Cử Viên Joe Bide

Toi la nguoi Vietnam ty nan tai My.Nhung toi KHONG ghi ten vao to chuc Vietnamese-Americans va toi khang dinh : Toi CHUA quyet dinh bau phieu cho ai ca.Xin dung loi dung va gom chung nhung nguoi Vietnam o My va cai hoi nay,vao hay khong la quyen tu do cua moi nguoi.Toi khang dinh va toi chiu trach nhiem ve su khang dinh nay./-

Xem Thêm

Đề bài :Khấn Người Tình Địch - Tràm Cà Mau

Có gì đâu ông bạn JUDO ! Tốt hơn hết mỗi khi thấy còm có tên DON VU thì coi như "bãi rác", tránh cho xa...Thế thôi !!!

Xem Thêm

Đề bài :Nữ dân biểu gốc Việt bị đồng hương chụp mũ vì ủng hộ BLM

Search these links below, please: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1364608 https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/ung-ho-blm-dan-bieu-goc-viet-bi-chup-than-cong-doanh-gia-goc-viet-bi-doa-giet/ http://www.vsam1040.com/vi-vn/tin-tuc/tin-nguoi-viet-hai-ngoai/nu-dan-bieu-goc-viet-bi-dong-huong-chup-mu-vi-ung

Xem Thêm

TIN MỚI

Phật giáo hiện nay suy đồi

Cho dù có chùa to, Phật lớn khắp nơi, tu sĩ rất nhiều,

Xem Thêm

Những Hậu Quả Tệ Hại Do Chủ Trương "Bỏ Phiếu Bằng Thư"

Trong những giấy tờ gửi tới gia đình tôi và gia đình ông cậu nhà tôi đã cho thấy ... đã cố tình loại bỏ tên TT Donald Trump và trên các phiếu bầu.

Xem Thêm

ĐỂ DÀNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ô hay em vẫn quan san Chưa nghe hơi thở anh than vãn buồn

Xem Thêm

Vì sao có khoảng cách cha mẹ Việt kiều và con ở Mỹ? = Lương Tạ

Bối cảnh xã hội nóng bỏng làm nổi bật sự khác biệt giữa một số đông của thế hệ trước được giáo dục qua trung học ở Việt Nam và thế hệ sau được giáo dục ở Mỹ gần đây.

Xem Thêm

Tại sao thế giới hờ hững với thành công Vắccine phòng chống Covid 19 của Nga - Mai Tú Ân

Hôm qua nước Nga đã tổ chức họp báo để cho thế giới biết nước Nga đã thành công khi chế ra Vắccin

Xem Thêm

Họa vần: RƯỢU THUỐC

Rượu thuốc mà ngâm với rễ nhàu. Uống vào nhức mỏi biến đi đâu

Xem Thêm

Kẻ qua sông an toàn lại đạp người sắp chết đuối - Nguyễn Dư

Người ta chắc chưa quên, trước đây trên mạng có phổ biến những hình ảnh chụp quan chức

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 12/08/2020

Hôm qua Nga cho biết họ đã phê duyệt vắc xin covid-19 do các nhà khoa học trong nước phát triển.

Xem Thêm

Thủ tướng VN Rước đuốc Olympic China vào Thành Hồ ..- Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Thủ tướng VN Rước đuốc Olympic China vào Thành Hồ ..- Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Không chó thì bắt mèo ăn phân - Lê Huy Trứ

Kamala không được đa số Mỹ đen lẫn Mỹ trắng, và đa số thiểu số ủng hộ.

Xem Thêm