Mỗi Ngày Một Chuyện

Ngôn ngữ đất đai - Hoàng Hải Vân

Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn.


Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn. Bạn BÁN mảnh đất đó cho tôi, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì tôi MUA mảnh đất đó của bạn. Tôi giao tiền cho bạn và bạn giao đất cho tôi, gọi là mua-bán đất.

Chuyện đơn giản như thế bất kỳ người trưởng thành nào, dù biết chữ hay không, đều hiểu. Hầu hết trẻ em học lớp 1 trở lên, cũng hiểu. Nhưng Nhà nước thì không chấp nhận sự hiểu sơ đẳng này. Đó là điều kỳ lạ ở nước ta.

Đối với Nhà nước ta, nói như trên là phạm luật. Thay vì nói bạn CÓ mảnh đất đó, nhà nước nói bạn SỬ DỤNG mảnh đất đó. Thay vì nói bạn BÁN mảnh đất đó, nhà nước nói bạn CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG mảnh đất đó. Thay vì nói tôi MUA mảnh đất đó, nhà nước noi tôi NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG mảnh đất đó.

Luật pháp vốn xuất phát từ lẽ công bằng phổ quát được người dân thừa nhận lâu đời mà hình thành. Trong trường hợp này, luật pháp đã không tuân thủ lẽ công bằng phổ quát đó mà áp đặt cho đời sống một khái niệm xa lạ được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ khiên cưỡng không thể dùng từ thuần Việt để diễn đạt. Thứ ngôn ngữ đó dân chỉ dùng khi làm giấy tờ về đất chứ không ai dùng trong đời sống.

Ấy là do quy định đất đai là sở hữu toàn dân được ghi trong Hiến pháp. Do quy định như vậy chẳng khác gì cha chung không ai khóc, nên luật pháp đã liên tục chòi đạp tìm cha cho đất, cuối cùng tìm được một “cha nuôi”, là 5 quyền của người sử dụng đất. Thực hiện 5 quyền ấy gần như là đã “có đất” rồi. 5 quyền của người dân đối với đất chính là quyền tài sản được Hiến pháp bảo vệ. Nhưng vì cái ông cha tự phong “sở hữu toàn dân” kia vẫn hiện hữu trong Hiến pháp, nên các nhóm lợi ích vẫn dựa vào để xâm phạm quyền tài sản là đất đai của người dân. Cái này gọi là dựa vào Hiến pháp để vi hiến.

Trên thế giới có một nước quy định sở hữu toàn dân, đó là Israel áp dụng sở hữu toàn dân đối với nước. Là do nước rất khan hiếm tại đất nước này từ trước khi lập quốc. Nhà nước Israel quản lý nước nghiêm ngặt đến mức một quan chức nước này từng tuyên bố: “Bạn đặt cái chậu trên mái nhà để hứng nước, thì cái chậu là của bạn còn nước trong chậu là của nhà nước”.

Quy định cứng rắn trên ở Israel giúp cho chính phủ ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng lãng phí nước, thực hiện chiến lược tạo nguồn nước và hệ thống đường dẫn để phân bố nguồn nước ra rộng khắp tại quốc gia này, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại để biến nước thải thành nước sinh hoạt và phục vụ nông nghiệp, áp dụng phương pháp tưới tiêu hiệu quả nhất thế giới. Nhờ vậy mà từ một quốc gia khan hiếm nước, Israel trở thành một quốc gia xuất khẩu nước và công nghệ tưới tiêu ra nhiều nước trên thế giới. Và trên hết, cái “sở hữu toàn dân” về nước ở Israel đã giúp cho người dân thực sự được quyền CÓ nước để dùng.

Như rứa là “sở hữu toàn dân” đối với nước ở Israel được áp dụng theo một cung cách rất khác với “sở hữu toàn dân” đối với đất đai ở nước ta.

Khi chưa giành chính quyền, những người cách mạng nước ta đã giương khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, tức là hứa với người nông dân một tương lai CÓ đất. Căn cứ vào luật pháp ngày nay thì khẩu hiệu trên phạm luật. Nó phải được sửa thành “Người cày sử dụng ruộng”. Nhưng nếu ngày đó mà giương khẩu hiệu như rứa thì không ai theo, vì “Người cày sử dụng ruộng” chẳng khác chi thân phận của một tá điền.

Về lời ăn tiếng nói đối với đất đai tạm thế đã, lúc nào rảnh viết tiếp.

Hoàng Hải VânBàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Ngôn ngữ đất đai - Hoàng Hải Vân

Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn.


Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn. Bạn BÁN mảnh đất đó cho tôi, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì tôi MUA mảnh đất đó của bạn. Tôi giao tiền cho bạn và bạn giao đất cho tôi, gọi là mua-bán đất.

Chuyện đơn giản như thế bất kỳ người trưởng thành nào, dù biết chữ hay không, đều hiểu. Hầu hết trẻ em học lớp 1 trở lên, cũng hiểu. Nhưng Nhà nước thì không chấp nhận sự hiểu sơ đẳng này. Đó là điều kỳ lạ ở nước ta.

Đối với Nhà nước ta, nói như trên là phạm luật. Thay vì nói bạn CÓ mảnh đất đó, nhà nước nói bạn SỬ DỤNG mảnh đất đó. Thay vì nói bạn BÁN mảnh đất đó, nhà nước nói bạn CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG mảnh đất đó. Thay vì nói tôi MUA mảnh đất đó, nhà nước noi tôi NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG mảnh đất đó.

Luật pháp vốn xuất phát từ lẽ công bằng phổ quát được người dân thừa nhận lâu đời mà hình thành. Trong trường hợp này, luật pháp đã không tuân thủ lẽ công bằng phổ quát đó mà áp đặt cho đời sống một khái niệm xa lạ được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ khiên cưỡng không thể dùng từ thuần Việt để diễn đạt. Thứ ngôn ngữ đó dân chỉ dùng khi làm giấy tờ về đất chứ không ai dùng trong đời sống.

Ấy là do quy định đất đai là sở hữu toàn dân được ghi trong Hiến pháp. Do quy định như vậy chẳng khác gì cha chung không ai khóc, nên luật pháp đã liên tục chòi đạp tìm cha cho đất, cuối cùng tìm được một “cha nuôi”, là 5 quyền của người sử dụng đất. Thực hiện 5 quyền ấy gần như là đã “có đất” rồi. 5 quyền của người dân đối với đất chính là quyền tài sản được Hiến pháp bảo vệ. Nhưng vì cái ông cha tự phong “sở hữu toàn dân” kia vẫn hiện hữu trong Hiến pháp, nên các nhóm lợi ích vẫn dựa vào để xâm phạm quyền tài sản là đất đai của người dân. Cái này gọi là dựa vào Hiến pháp để vi hiến.

Trên thế giới có một nước quy định sở hữu toàn dân, đó là Israel áp dụng sở hữu toàn dân đối với nước. Là do nước rất khan hiếm tại đất nước này từ trước khi lập quốc. Nhà nước Israel quản lý nước nghiêm ngặt đến mức một quan chức nước này từng tuyên bố: “Bạn đặt cái chậu trên mái nhà để hứng nước, thì cái chậu là của bạn còn nước trong chậu là của nhà nước”.

Quy định cứng rắn trên ở Israel giúp cho chính phủ ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng lãng phí nước, thực hiện chiến lược tạo nguồn nước và hệ thống đường dẫn để phân bố nguồn nước ra rộng khắp tại quốc gia này, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại để biến nước thải thành nước sinh hoạt và phục vụ nông nghiệp, áp dụng phương pháp tưới tiêu hiệu quả nhất thế giới. Nhờ vậy mà từ một quốc gia khan hiếm nước, Israel trở thành một quốc gia xuất khẩu nước và công nghệ tưới tiêu ra nhiều nước trên thế giới. Và trên hết, cái “sở hữu toàn dân” về nước ở Israel đã giúp cho người dân thực sự được quyền CÓ nước để dùng.

Như rứa là “sở hữu toàn dân” đối với nước ở Israel được áp dụng theo một cung cách rất khác với “sở hữu toàn dân” đối với đất đai ở nước ta.

Khi chưa giành chính quyền, những người cách mạng nước ta đã giương khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, tức là hứa với người nông dân một tương lai CÓ đất. Căn cứ vào luật pháp ngày nay thì khẩu hiệu trên phạm luật. Nó phải được sửa thành “Người cày sử dụng ruộng”. Nhưng nếu ngày đó mà giương khẩu hiệu như rứa thì không ai theo, vì “Người cày sử dụng ruộng” chẳng khác chi thân phận của một tá điền.

Về lời ăn tiếng nói đối với đất đai tạm thế đã, lúc nào rảnh viết tiếp.

Hoàng Hải VânBẢN TIN MỚI NHẤT

Nếu Joe Biden Đắc Cử thì Đất Nước Này Sẽ Ra Sao? Tác giả : Kim Nguyễn

Trong tuần qua có một sự kiện nổi bật là nhóm Antifa đã chiếm một khu phố nằm trong khu vực của sở cảnh sát, ngay trong thành phố Seattle, tiểu bang Washington và lập ra “Khu Tự Trị Vô Chính Phủ”

Xem Thêm

Cô Gái Điếm Và Người Tu S

Tên cô là Bạch Liên,bông sen trắng giữa đầm lầy hôi thối và nhơ nhớp.

Xem Thêm

16/07/1945: Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử

vào sáng ngày 16 tháng 7, trên sa mạc New Mexico nằm cách thành phố Santa Fe gần 200 kilômét về phía Nam, quả bom nguyên tử đầu tiên đã phát nổ.

Xem Thêm

KHI EM... - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con tầu định mệnh chơi vơi Xin đừng nói chuyện đất trời với anh

Xem Thêm

Nước Mỹ sẽ về đâu nếu phong trào “Donald Trump” thất bại? - Tác giả: Thanh Ngọc

Iames Carville chiến lược gia của đảng Dân chủ cho rằng hiện nay có một trào lưu chính trị ông ta gọi là trào lưu Donald Trump chống lại những chủ trương cho các TT Mỹ thiết lập từ thời Bill Clinton..

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố có thể giúp Mỹ chống đại dịch Covid-19 tốt hơn ông Trump

Co le T.T Trump nen nghi lai, ma danh co hoi cho lady president hill cai chuc bo ngoai giao. De lady president nay ra tay dep ngay lap tuc,thuoc giai tru chinavirus luc nao no cung co san trong kho cua tap xap xinh(cai dua no san xuat duoc thi chac chan no co thuoc giai tru)chi can hill du hanh cong vu qua gap tap xap xinh la co ngay,con neu cao tay,moi ngay obama lam co van vu de giai quyet cung ok !

Xem Thêm

Đề bài :BML bôi bẩn Tượng Đức Mẹ

CÓ NHỮNG NGƯỜI THEO ĐẠO CÔNG GIÁO TRONG THỜI BUỔI HỖN LOẠN NÀY HỌ ĐÃ THEO MA QUỶ RỒI .KHÔNG BIẾT HỌ LÀ ĐẠO CÔNG GIÁO GỐC HAY ĐAO CÔNG GIÁO TÂN TÒNG .

Xem Thêm

Đề bài :BML bôi bẩn Tượng Đức Mẹ

Den thoi buoi can dai,tat ca moi nguoi tren the gioi deu nhan ro dau la su ac,tu chinh tri-ton giao-kinh te...Moi lua gat,gia tao deu tu minh lo mat,troi xui dat khien cu tu nhien di vao con duong da vach san de tat ca moi nguoi,moi nuoc va moi dan toc deu nhin thay ro.Khon ngoan-ma manh nhu tau cong va Vietnam ,den bi ngo ngan va nancy va rat nhieu tai to mat lon,cu lan luot tu xung...Van de ton giao cung the,cung lan lon trong doan chien va chu chien nhung con chien lom dom va nguoi chan vo trach nhiem dan dat doan chien...Co loi phan rang :" Ai ben do den cung thi se duoc cuu..." va den mua thu gat " Thien than se phan chia co nung va lua,lua thi thu vao kho con co nung thi bi quang vao lo lua chang he tat..."

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU "THẤM ĐÒN"?

Tham don !? dung mo ma tin vao no.No nhu mot con di gia hong chuyen phinh gat va lua doi moi nguoi.Da quen roi a ? bao phen hoi hop,ky hiep thuong roi quang xo nha,bao phen hoi hop ky ket cong khai giua hai chinh phu roi khong them thi hanh nhu da cam ket.La cuong quoc ma van nhan la dang phat trien,de an may long thuong hai va tu thien cua the gioi,quen roi a ?Nhung cam ket va hiep thuong van con tuoi net muc,Pho thu tuong thay mat chinh phu,thay mat quoc dan de ky ket nhung dieu ma hai nuoc phai tuan hanh,thi lai vo gia tri nhu to giay lon.T.T TRump oi ! nho ,do la bai hoc cho voi ca tin.Bay gio no ngoac cai ma me nha no bao la khong thay the My,Phai roi ! no khong thay the My nhung no dung tren My ma cai tri the gioi.Ca the gioi deu trong mong vao ong,vao nuoc My ( tru nhung thang-nhung con da bi no mua chuoc ma di hai hang )Nen hoa binh cua ca the gioi dat ong ah !

Xem Thêm

Đề bài :Yên Chí Đi Cụ Bái Đần sẽ thắng long trời lở đất!

Yen tri di obama da viet rang VOTE. Chi co VOTE va tu day den do chi con 04 thang nua.Thoi gian cuoi cung se con rat nhieu tro ma bun ma moi nguoi dan nuoc My,moi dan toc va moi quoc gia tren the gioi se duoc coi mien phi nhung dai tai tu dien xuat mien phi.

Xem Thêm

Đề bài : Di sản của Barack hussein Obama

Day chi la phan noi cua obama,gia san con phan chim nua: bao nhieu tien da cho khong anh em hoi giao truoc khi man nhiem?bao nhieu xuong mau linh My da do ra vi phan boi to quoc?Bao nhieu hang xuong,cong an viec lam cua dan chung da bieu khong cho giac tau cong?bao nhieu tien da thu duoc khi ban vu khi cho bang dang mxico? va con nhieu,rat nhieu nua.Do la GIA SAN cua no.cua hill cua mat ngua...

Xem Thêm

TIN MỚI

16/07/1945: Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử

vào sáng ngày 16 tháng 7, trên sa mạc New Mexico nằm cách thành phố Santa Fe gần 200 kilômét về phía Nam, quả bom nguyên tử đầu tiên đã phát nổ.

Xem Thêm

KHI EM... - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con tầu định mệnh chơi vơi Xin đừng nói chuyện đất trời với anh

Xem Thêm

Nước Mỹ sẽ về đâu nếu phong trào “Donald Trump” thất bại? - Tác giả: Thanh Ngọc

Iames Carville chiến lược gia của đảng Dân chủ cho rằng hiện nay có một trào lưu chính trị ông ta gọi là trào lưu Donald Trump chống lại những chủ trương cho các TT Mỹ thiết lập từ thời Bill Clinton..

Xem Thêm

Ivanka Trump = Minh Hằng -

Dưới đây là những sự thật bất ngờ ít người biết về nàng công chúa tóc vàng Ivanka Trump.

Xem Thêm

XHCN

Cái chết của George Floyd như kính chiếu yêu soi rõ những phần tử bất hảo thừa nước đục thả câu

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 16/07/2020

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt địa vị thương mại đặc quyền của Hồng Kông với Mỹ, đồng nghĩa với khả năng tăng thuế hàng hóa.

Xem Thêm

Chúa, Phật chưa bỏ loàì người - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Chúa, Phật chưa bỏ loài người - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Lại nổ - Hà Thượng Thủ

Chán quá vì sao cứ nổ hoài

Xem Thêm