Kinh Khổ

Kiểu Tự Mắng Chua Xót Này Sẽ Con Dài Dài Ở VN: Phạm Thành mắng Phạm Thành: “Mày là thằng khốn nạn!”

Tao mắng mày như vậy, chẳng oan đâu. Cách đây gần một tháng trên blog Bà Đầm xòe mày viết liền hai bài, một bài:“Từ ngoại lệ của dân nước mình đến ngoại lệ
Tao mắng mày như vậy, chẳng oan đâu. Cách đây gần một tháng trên blog Bà Đầm xòe mày viết liền hai bài, một bài:

 “Từ ngoại lệ của dân nước mình đến ngoại lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”
và bài:

“Quay đầu là bờ”, anh hai, anh ba, anh tư, dì chín, mợ năm …ơi!”. 

Ông Phan Trung Lý,Chủ nhiêm UBPL của Quốc hội đọc báo cáo
Ông Phan Trung Lý,Chủ nhiêm UBPL của Quốc hội đọc báo cáo

Trong hai bài đó, mày nói đảng CSVN khác với các ĐCS trên thế giới, vì.. anh Cả, anh Hai, anh Ba, dì Tư, dì Năm, dì Chín… thoát thai từ nhà quê, trong hơi thở còn hôi mùi bùn đất trâu bò, tức là cũng chỉ như bà con mình, nên có thể cải tạo được, và trong năm nay họ sẽ vứt bỏ cái áo khoác giả tạo cộng sản trên người để về với dân tộc với nhân dân.

Mày còn hí hửng tung hô rằng, CSVN làm như vậy, về mặt lý luận, đảng CSVN đã tự biến đổi để thích nghi với tình hình, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại và loài người, nó còn là bằng chứng bác bỏ hầu hết các luận điểm của các nhà lý luận về chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới, trong đó có những người đã từng ở vị trị lãnh tụ Cộng sản, rằng: “Cộng sản là không thể cải tạo”. Đảng Cộng sản Việt Nam biến đổi sẽ là cở sơ thực tiễn để các nhà trên phải trố mặt ra, rồi bùi ngùi mà xem lại những luận điểm, tuyên ngôn của mình về Cộng sản”.

Mày lại còn nằm lòng rằng: “Tôi rất tin vào điều này ở các anh Cả, anh Hai, cô Ba, dì Tư …”
Từ lòng tin trong bài của mày đã gieo vào lòng tao niềm tin về CS và hy vọng năm nay họ sẽ “lột xác” để về cùng dân tộc, đi cùng dân tộc, hòa chung bước đi với thế giới văn minh.
Vì tin mày mà tao đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp, tao rỉ tai nhiều rằng “còn có hy vọng”.

Nhưng bây giờ thì tao thất vọng hoàn toàn rồi.

Mới hôm qua đây, trên diễn đàn Quốc hội, CS đã tuyên bố, họ không có thay đổi bất cứ điểm gì trong bốn điều căn bản: đảng, đất đai, tên nước, và chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là, chỉ có đảng CS mới có quyền lãnh đạo đất nươc, dân tộc; chỉ có đảng mới có quyền quản lý và sở hữu đất đai; chỉ có đảng mới có quyền đặt tên cho nước, chỉ có đảng mới có quyền định hướng cho dân tộc tiến về đâu.

Tao đau quá mày ơi. Tao đau như đứt từng khúc ruột, chẳng đau oa oa như ông Nguyễn Quang Lập đâu:

“NQL: Muốn văng tục một câu cho đỡ nhạt mồm!…”.

Tao cũng đau như thấy có ai đó vừa đâm trộm dao vào tim mình, chẳng đau cời cời như ông Phạm Viết Đào đâu:


Phạm Thành ơi! Mày đã thật mở hết mắt ra, chưa con? Mày đã nghiền ngẫm nát óc về CS, chưa con? Mày nên bỏ cái trò tin tưởng, lừa dân ấy đi, kẻo không, chẳng phải mình tao chửi mày là kẻ khốn nạn đâu.

Mày ngu lắm. Các anh, các dì của mày bây giờ khác trước rồi. Các anh, các dì bây giờ đầu lúc nào cũng đỏ Mác xít, mông lúc nào cũng bóng chủ nghĩa xã hội rồi, chúng đã thẳng cổ rồi, không còn biết quay là gì nữa đâu.

Hi hi. Đau. Phạm Thành viết như vầy đúng là thằng khốn nạn. Nhưng ở Việt Nam hiện có cả một tập đoàn còn khốn nạn gấp nhiều lần hơn Phạm Thành thì mắng nó ra sao đây. Mà nó là ai? Hẳn bà con mình đã rõ.

Tam biệt mày.

Bà Đầm xòe

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Kiểu Tự Mắng Chua Xót Này Sẽ Con Dài Dài Ở VN: Phạm Thành mắng Phạm Thành: “Mày là thằng khốn nạn!”

Tao mắng mày như vậy, chẳng oan đâu. Cách đây gần một tháng trên blog Bà Đầm xòe mày viết liền hai bài, một bài:“Từ ngoại lệ của dân nước mình đến ngoại lệ
Tao mắng mày như vậy, chẳng oan đâu. Cách đây gần một tháng trên blog Bà Đầm xòe mày viết liền hai bài, một bài:

 “Từ ngoại lệ của dân nước mình đến ngoại lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”
và bài:

“Quay đầu là bờ”, anh hai, anh ba, anh tư, dì chín, mợ năm …ơi!”. 

Ông Phan Trung Lý,Chủ nhiêm UBPL của Quốc hội đọc báo cáo
Ông Phan Trung Lý,Chủ nhiêm UBPL của Quốc hội đọc báo cáo

Trong hai bài đó, mày nói đảng CSVN khác với các ĐCS trên thế giới, vì.. anh Cả, anh Hai, anh Ba, dì Tư, dì Năm, dì Chín… thoát thai từ nhà quê, trong hơi thở còn hôi mùi bùn đất trâu bò, tức là cũng chỉ như bà con mình, nên có thể cải tạo được, và trong năm nay họ sẽ vứt bỏ cái áo khoác giả tạo cộng sản trên người để về với dân tộc với nhân dân.

Mày còn hí hửng tung hô rằng, CSVN làm như vậy, về mặt lý luận, đảng CSVN đã tự biến đổi để thích nghi với tình hình, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại và loài người, nó còn là bằng chứng bác bỏ hầu hết các luận điểm của các nhà lý luận về chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới, trong đó có những người đã từng ở vị trị lãnh tụ Cộng sản, rằng: “Cộng sản là không thể cải tạo”. Đảng Cộng sản Việt Nam biến đổi sẽ là cở sơ thực tiễn để các nhà trên phải trố mặt ra, rồi bùi ngùi mà xem lại những luận điểm, tuyên ngôn của mình về Cộng sản”.

Mày lại còn nằm lòng rằng: “Tôi rất tin vào điều này ở các anh Cả, anh Hai, cô Ba, dì Tư …”
Từ lòng tin trong bài của mày đã gieo vào lòng tao niềm tin về CS và hy vọng năm nay họ sẽ “lột xác” để về cùng dân tộc, đi cùng dân tộc, hòa chung bước đi với thế giới văn minh.
Vì tin mày mà tao đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp, tao rỉ tai nhiều rằng “còn có hy vọng”.

Nhưng bây giờ thì tao thất vọng hoàn toàn rồi.

Mới hôm qua đây, trên diễn đàn Quốc hội, CS đã tuyên bố, họ không có thay đổi bất cứ điểm gì trong bốn điều căn bản: đảng, đất đai, tên nước, và chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là, chỉ có đảng CS mới có quyền lãnh đạo đất nươc, dân tộc; chỉ có đảng mới có quyền quản lý và sở hữu đất đai; chỉ có đảng mới có quyền đặt tên cho nước, chỉ có đảng mới có quyền định hướng cho dân tộc tiến về đâu.

Tao đau quá mày ơi. Tao đau như đứt từng khúc ruột, chẳng đau oa oa như ông Nguyễn Quang Lập đâu:

“NQL: Muốn văng tục một câu cho đỡ nhạt mồm!…”.

Tao cũng đau như thấy có ai đó vừa đâm trộm dao vào tim mình, chẳng đau cời cời như ông Phạm Viết Đào đâu:


Phạm Thành ơi! Mày đã thật mở hết mắt ra, chưa con? Mày đã nghiền ngẫm nát óc về CS, chưa con? Mày nên bỏ cái trò tin tưởng, lừa dân ấy đi, kẻo không, chẳng phải mình tao chửi mày là kẻ khốn nạn đâu.

Mày ngu lắm. Các anh, các dì của mày bây giờ khác trước rồi. Các anh, các dì bây giờ đầu lúc nào cũng đỏ Mác xít, mông lúc nào cũng bóng chủ nghĩa xã hội rồi, chúng đã thẳng cổ rồi, không còn biết quay là gì nữa đâu.

Hi hi. Đau. Phạm Thành viết như vầy đúng là thằng khốn nạn. Nhưng ở Việt Nam hiện có cả một tập đoàn còn khốn nạn gấp nhiều lần hơn Phạm Thành thì mắng nó ra sao đây. Mà nó là ai? Hẳn bà con mình đã rõ.

Tam biệt mày.

Bà Đầm xòe

BẢN TIN MỚI NHẤT

Trả công Cắt Mạng - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Trả công Cắt Mạng - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia số 1.

Thông tin tình báo cho thấy rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ.

Xem Thêm

Bài Thơ Tình Yêu

Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare.

Xem Thêm

LỜI GIÓ CHUYỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HN{D) Ngày thì sáng nắng chiều mưa Ngoài trời mây thả thấy thưa thớt buồn

Xem Thêm

Những chân dung muộn của Phan Thúy Hà: Và từ đó nước mắt chảy ra

Hơn 44 năm chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ bao sự kiện chiến tranh đều đã biết, bao khía cạnh, ngõ ngách đều đã được khảo sát, nghiên cứu.

Xem Thêm

Chế Linh, người có nhiều vợ.

Chế Linh tên thật là Jamlen (Trà-len), tên Việt là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942[1] tại Paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước - Ninh Thuận).

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP - Minh Tran Hop

Một bài viết vô bổ, nhố nhăngh, chẳng nói lên được điều gì và quá coi thường người đọc...

Xem Thêm

Đề bài : Giấc mơ Chai na - Nguyễn bá Chổi.

"... toi dang mo giac mong dai, dung lay toi nha: cuoc doi chung quanh..."

Xem Thêm

Đề bài :THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP - Minh Tran Hop

Tiec qua,toi dan ngu khu den khong hieu noi y nghia cua cau chuyen tren.Qui vi nam thanh -nu tu nao hieu chuyen,xin vui long khai mo cai dau toi den dum.Da ta truoc.

Xem Thêm

Đề bài :THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP - Minh Tran Hop

Tiec qua,toi dan ngu khu den khong hieu noi y nghia cua cau chuyen tren.Qui vi nam thanh -nu tu nao hieu chuyen,xin vui long khai mo cai dau toi den dum.Da ta truoc.

Xem Thêm

Đề bài : Mother (bà Đại tá Nguyễn Đình Bảo)

Ngưỡng mộ Anh và Các Cháu cùng chị đã đứng vững trong cuộc bễ dâu, Anh thật sự không Chết anh vẫn mãi mãi trong lòng người Dân Miền Nam

Xem Thêm

Đề bài :Dốt Hay Nói Chữ! Đào Văn Bình

Kính chào quý vị, Xin cho tôi đăng lại bài này ở: https://nuocnha.blogspot.com Cám ơn quý vị nhiều

Xem Thêm

Đề bài :Dốt Hay Nói Chữ! Đào Văn Bình

Kính chào quý vị, Xin cho tôi đăng lại bài này ở: https://nuocnha.blogspot.com Cám ơn quý vị nhiều

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm - Nguyễn Bá Chổi.

Dân Việt giờ đâu thiếu giấy chùi Báo vẹm in nhiều chỉ để ... chơi Nếu dại mang ra chùi "chỗ ấy" Mang họa ngàn năm chẳng hết mùi...

Xem Thêm

Đề bài :Không quên biến cố 1 tháng 11 – 1963 tại Nam Việt Nam - Phan Đức Minh

Moi nam,den ngay 01-11 deu co nhung bai bao-bai viet-le tuong niem T.T tien khoi va sang lap nuoc nen CONG HOA VIETNAM. the roi ...XONG ! Moi day thoi,trong thoi dai cua chung ta,co giam muc Le Huu Tu co LM Hoang Quynh va chien khu Phat diem,chi voi giao dan va nhung vi tu hanh het long voi dat nuoc,da dung len khang cu voi CS chu nghia.va sau bien co 1954,khi di cu vao nam,noi nao co lang Cong giao,noi do khong co bong dang mot thang giai phong nao. The day,bay gio da thanh di vang tu nhieu the ky truoc de moi nam,cac vi chuc sac den hanh le nhu mot ngam ngam khuyen khich,nhung DAN THAN thi khong.Con dau GM.Le huu Tu-GM Nguyen van Dien con dau cac tu si Hoang quynh...da lam cong viec truoc khi ma thanh giao hoang Gio-an-phaolo tuyen bo : Neu nga so tan cong Ba lan,toi se tu bo ngoi vi de tro ve khang chien".Gioi cao cap nhu vay,trach gi van nuoc suy vi ???

Xem Thêm

Đề bài :Hàng triệu người nhận được các cuộc gọi bí ẩn vào ngày bầu cử Hoa Kỳ

"...con cai ma qui khon ngoan hon con cai su sang ".Chinh vi nhan dao-luong thien ma chung ta da luu vong.Chinh vi long nhan tu bao dung,ma chung ta nuoi song ke thu,de sau do no giet chung ta va con chau chung ta.Chung ta da luu lac xu nguoi,nho vao long thuong va tu tam,ho da mo rong vong tay cho chung ta tru ngu va cuu mang chung ta,khi chung chi con vai bo quan ao rach ta toi tren nguoi.Va bay gio,chung ta lai phan boi lai de bau cho nhung nguoi san sang dang dat nuoc nay cho CS.Chung ta ung ho ho ,chi vi nhung loi loc ma chung ta duoc huong ,khong bang mo hoi va nuoc mat cua minh, ma bang trom cap mo hoi va suc lao dong cua ke khac.Chung ta da tro thanh con cai cua bong toi-con cai cua ma qui.Chung ta co the che dau moi nguoi,nhung khong the che dau thanh than.

Xem Thêm

TIN MỚI

Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia số 1.

Thông tin tình báo cho thấy rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ.

Xem Thêm

Bài Thơ Tình Yêu

Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare.

Xem Thêm

LỜI GIÓ CHUYỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HN{D) Ngày thì sáng nắng chiều mưa Ngoài trời mây thả thấy thưa thớt buồn

Xem Thêm

Những chân dung muộn của Phan Thúy Hà: Và từ đó nước mắt chảy ra

Hơn 44 năm chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ bao sự kiện chiến tranh đều đã biết, bao khía cạnh, ngõ ngách đều đã được khảo sát, nghiên cứu.

Xem Thêm

Chế Linh, người có nhiều vợ.

Chế Linh tên thật là Jamlen (Trà-len), tên Việt là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942[1] tại Paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước - Ninh Thuận).

Xem Thêm

Thiền sư về nước lập đàn giải oan - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Thiền sư về nước lập đàn giải oan - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Hội nhà văn Vẹm - Hà Thượng Thủ

* Ngày 24/11/2020, Hội nhà văn csVN họp đại hội để bầu chủ tịch.

Xem Thêm

BỤI SÀI GÒN - Kim Chi

Người biết không, tôi đang ở Việt Nam, Nhưng nhiều đêm lại rất nhớ Sài Gòn! (thơ Kim Chi).

Xem Thêm

VIẾT LÚC KHÔNG GIỜ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chuyện ở đâu, nơi nào Cũng không cần nhớ kỹ

Xem Thêm