Kinh Khổ

Hoàng Ngọc Diệp - Một vài suy gẫm từ bài báo của Song Chi

Tính dân chủ để bắt đầu thực hiện bất kỳ một điều gì đó vì mục tiêu tạo một xã hội dân chủ - chứ không phải là dân chủ trá hình
 
Tính dân chủ để bắt đầu thực hiện bất kỳ một điều gì đó vì mục tiêu tạo một xã hội dân chủ - chứ không phải là dân chủ trá hình - là điều cực kỳ quan trọng. Chính vì có nhiều cách nhìn, quan điểm, đánh giá khác nhau mới mang lại những sự đồng cảm và thỏa thuận chung được.

-----
 
Tuy có những người chống lại lời kêu gọi của ông Đằng vì sự nghi ngờ sẵn có trong lòng họ, và điều này cũng vẫn cứ có giá trị bởi lẽ ông ta vẫn chưa minh bạch vị thế của ông ta trong suốt quá trình làm đảng viên cao cấp và nhất là làm một trong những người lãnh đạo MTTQ, thì vẫn có những người chống lại lời kêu gọi của ông ta vì những lý do khác chứ không hề vì sự nghi ngờ như Song Chi viết trong bài báo đăng trên Người Việt.
 
Cá nhân tôi thì lại nhìn về cái gốc rễ của "Dân Chủ - Xã Hội" từ đâu ra cũng như cách thức ông Đằng tuyên truyền và kêu gọi.
 
Nếu chịu khó một chút thì thấy rõ "Dân Chủ - Xã Hội" bắt nguồn từ những lập luận chính từ đảng CSVN nhằm để tiếp tục bảo vệ vị thế của đảng CSVN có từ 10 năm qua. Và vì vậy, tại sao ông Đằng lại sử dụng chính nó mà trong khi đó còn có thể có bao nhiêu danh xưng khác không xuất phát từ đảng CSVN?
 
Song song, với cách tuyên truyền "cả vú lấp miệng em" của đảng CSVN đã sử dụng bao nhiêu năm qua, thì ông Đằng lại tiếp tục sử dụng? Không lẽ chống lại sự láo khoét bằng chính... những phương pháp láo khoét đó?
 
Mặt khác, khi Song Chi đưa ra kinh nghiệm của bà Aung San Suu Kyi để so sánh với trường hợp của ông Đằng là vô cùng khập khiễng, vì bà Aung San Suu Kyi đấu tranh đòi sự bình đẳng trong thể chế chính trị trước, và từ đầu, cái tổ chức Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) không phải là 1 cái đảng, nhất là 1 cái đảng mà từ danh xưng đến cương lĩnh được sinh ra từ đảng cầm quyền độc tài hiện hữu!
 
-----
 
Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, thì vế quan trọng nhất để tạo cơ sở cho đa đảng, đa nguyên thì không phải chuyện hô hào tham gia vào một cái đảng với danh xưng "Dân Chủ - Xã Hội", mà lại là sự tước bỏ điều 4 và những quy định bảo vệ đảng CSVN và vị thế độc tôn của nó cũng như tước bỏ sức mạnh của MTTQ. Khi những quy định pháp lý này chính thức biến mất, thì khi đó đảng nào đi nữa, ngay cả các đảng mà đối với đảng CSVN là "không đội trời chung" như Việt Nam Quốc Dân Đảng, hay đảng Đại Việt, cũng đều có cơ hội ngang với tất cả những đảng phái khác.
 
Từ đó, các câu hỏi:

- Tại sao mọi thành phần của xã hội trong nước và ở nước ngoài không tập trung để loại bỏ những quy định luật pháp bảo vệ sự độc quyền của đảng CSVN trước?

- Sao lại chọn con đường lùa tất cả mọi thành phần chống đối độc tài CSVN vào chỗ phải ủng hộ 1 đảng phái nhằm xóa bỏ những điều cần xóa bỏ?

Tới đây, hy vọng Song Chi cũng như anh em bắt đầu thấy đâu là sự lựa chọn tốt hơn, hợp tình và hợp lý hơn rồi.

Nhưng cứ cho là có một số người cứ nhất định cho là "Trên con đường dài đấu tranh đòi lại tự do dân chủ, đoàn kết là điều quan trọng trước tiên. Bất cứ ai chỉ cần nhận ra hoặc không hài lòng với đảng cộng sản, với chế độ, muốn thay đổi, là đủ để cùng chí hướng." để cứ đi chọn con đường vòng vèo tạo ra 1 đảng, chứ không phải là liên minh để chống sự độc tài của CSVN, thì câu hỏi tiếp theo sẽ phải là:

Tại sao tôi phải đi ủng hộ một cái đảng với nền tảng và danh xưng được tạo lập bởi chính đảng CSVN, và được dẫn đầu bởi chính một cựu lãnh đạo của MTTQ nhằm để "đối trọng" và "hợp tác" với đảng CSVN? Điều gì có thể cho tôi thấy đây không là một trò mèo "hòa hợp, hòa giải" để tạo ra một "liên minh dân chủ giả hiệu" đây?

Tại sao không là một Liên Minh của nhiều tổ chức, nhiều đảng phái, nhiều tầng lớp của xã hội mình như là một tiếng nói chung, một sức mạnh chung bao gồm mọi yêu cầu từ nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ là một tổ chức thuần chính trị để tạo sức ép thay đổi từ độc tài đến dân chủ tại  VN mình?
 
 

Hoàng Ngọc Diệp

 

 

 
 (FB Hoàng Ngọc Diệp)

Bàn ra tán vào (1)

Ben Tre
Còn trẻ chịu khó đẽo cày , hy vọng về già còn có cái gì mà ăn. Hồi xưa , có khối đứa đẽo sạch mấy cái cày ở cục " R " , mà giờ nầy không có cái gì để ăn , chỉ còn biết nhai trầu thôi ! Mấy ông tha cho con nhỏ , tội nghiệp , con nhỏ chỉ có ngần ấy thôi.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
  • Input symbols

Hoàng Ngọc Diệp - Một vài suy gẫm từ bài báo của Song Chi

Tính dân chủ để bắt đầu thực hiện bất kỳ một điều gì đó vì mục tiêu tạo một xã hội dân chủ - chứ không phải là dân chủ trá hình
 
Tính dân chủ để bắt đầu thực hiện bất kỳ một điều gì đó vì mục tiêu tạo một xã hội dân chủ - chứ không phải là dân chủ trá hình - là điều cực kỳ quan trọng. Chính vì có nhiều cách nhìn, quan điểm, đánh giá khác nhau mới mang lại những sự đồng cảm và thỏa thuận chung được.

-----
 
Tuy có những người chống lại lời kêu gọi của ông Đằng vì sự nghi ngờ sẵn có trong lòng họ, và điều này cũng vẫn cứ có giá trị bởi lẽ ông ta vẫn chưa minh bạch vị thế của ông ta trong suốt quá trình làm đảng viên cao cấp và nhất là làm một trong những người lãnh đạo MTTQ, thì vẫn có những người chống lại lời kêu gọi của ông ta vì những lý do khác chứ không hề vì sự nghi ngờ như Song Chi viết trong bài báo đăng trên Người Việt.
 
Cá nhân tôi thì lại nhìn về cái gốc rễ của "Dân Chủ - Xã Hội" từ đâu ra cũng như cách thức ông Đằng tuyên truyền và kêu gọi.
 
Nếu chịu khó một chút thì thấy rõ "Dân Chủ - Xã Hội" bắt nguồn từ những lập luận chính từ đảng CSVN nhằm để tiếp tục bảo vệ vị thế của đảng CSVN có từ 10 năm qua. Và vì vậy, tại sao ông Đằng lại sử dụng chính nó mà trong khi đó còn có thể có bao nhiêu danh xưng khác không xuất phát từ đảng CSVN?
 
Song song, với cách tuyên truyền "cả vú lấp miệng em" của đảng CSVN đã sử dụng bao nhiêu năm qua, thì ông Đằng lại tiếp tục sử dụng? Không lẽ chống lại sự láo khoét bằng chính... những phương pháp láo khoét đó?
 
Mặt khác, khi Song Chi đưa ra kinh nghiệm của bà Aung San Suu Kyi để so sánh với trường hợp của ông Đằng là vô cùng khập khiễng, vì bà Aung San Suu Kyi đấu tranh đòi sự bình đẳng trong thể chế chính trị trước, và từ đầu, cái tổ chức Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) không phải là 1 cái đảng, nhất là 1 cái đảng mà từ danh xưng đến cương lĩnh được sinh ra từ đảng cầm quyền độc tài hiện hữu!
 
-----
 
Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, thì vế quan trọng nhất để tạo cơ sở cho đa đảng, đa nguyên thì không phải chuyện hô hào tham gia vào một cái đảng với danh xưng "Dân Chủ - Xã Hội", mà lại là sự tước bỏ điều 4 và những quy định bảo vệ đảng CSVN và vị thế độc tôn của nó cũng như tước bỏ sức mạnh của MTTQ. Khi những quy định pháp lý này chính thức biến mất, thì khi đó đảng nào đi nữa, ngay cả các đảng mà đối với đảng CSVN là "không đội trời chung" như Việt Nam Quốc Dân Đảng, hay đảng Đại Việt, cũng đều có cơ hội ngang với tất cả những đảng phái khác.
 
Từ đó, các câu hỏi:

- Tại sao mọi thành phần của xã hội trong nước và ở nước ngoài không tập trung để loại bỏ những quy định luật pháp bảo vệ sự độc quyền của đảng CSVN trước?

- Sao lại chọn con đường lùa tất cả mọi thành phần chống đối độc tài CSVN vào chỗ phải ủng hộ 1 đảng phái nhằm xóa bỏ những điều cần xóa bỏ?

Tới đây, hy vọng Song Chi cũng như anh em bắt đầu thấy đâu là sự lựa chọn tốt hơn, hợp tình và hợp lý hơn rồi.

Nhưng cứ cho là có một số người cứ nhất định cho là "Trên con đường dài đấu tranh đòi lại tự do dân chủ, đoàn kết là điều quan trọng trước tiên. Bất cứ ai chỉ cần nhận ra hoặc không hài lòng với đảng cộng sản, với chế độ, muốn thay đổi, là đủ để cùng chí hướng." để cứ đi chọn con đường vòng vèo tạo ra 1 đảng, chứ không phải là liên minh để chống sự độc tài của CSVN, thì câu hỏi tiếp theo sẽ phải là:

Tại sao tôi phải đi ủng hộ một cái đảng với nền tảng và danh xưng được tạo lập bởi chính đảng CSVN, và được dẫn đầu bởi chính một cựu lãnh đạo của MTTQ nhằm để "đối trọng" và "hợp tác" với đảng CSVN? Điều gì có thể cho tôi thấy đây không là một trò mèo "hòa hợp, hòa giải" để tạo ra một "liên minh dân chủ giả hiệu" đây?

Tại sao không là một Liên Minh của nhiều tổ chức, nhiều đảng phái, nhiều tầng lớp của xã hội mình như là một tiếng nói chung, một sức mạnh chung bao gồm mọi yêu cầu từ nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ là một tổ chức thuần chính trị để tạo sức ép thay đổi từ độc tài đến dân chủ tại  VN mình?
 
 

Hoàng Ngọc Diệp

 

 

 
 (FB Hoàng Ngọc Diệp)

BẢN TIN MỚI NHẤT

Tranh Không Lời

Ai muốn hiểu sao thỉ hiểu,

Xem Thêm

Trả công Cắt Mạng - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Trả công Cắt Mạng - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia số 1.

Thông tin tình báo cho thấy rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ.

Xem Thêm

Bài Thơ Tình Yêu

Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare.

Xem Thêm

LỜI GIÓ CHUYỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HN{D) Ngày thì sáng nắng chiều mưa Ngoài trời mây thả thấy thưa thớt buồn

Xem Thêm

Những chân dung muộn của Phan Thúy Hà: Và từ đó nước mắt chảy ra

Hơn 44 năm chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ bao sự kiện chiến tranh đều đã biết, bao khía cạnh, ngõ ngách đều đã được khảo sát, nghiên cứu.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP - Minh Tran Hop

Một bài viết vô bổ, nhố nhăngh, chẳng nói lên được điều gì và quá coi thường người đọc...

Xem Thêm

Đề bài : Giấc mơ Chai na - Nguyễn bá Chổi.

"... toi dang mo giac mong dai, dung lay toi nha: cuoc doi chung quanh..."

Xem Thêm

Đề bài :THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP - Minh Tran Hop

Tiec qua,toi dan ngu khu den khong hieu noi y nghia cua cau chuyen tren.Qui vi nam thanh -nu tu nao hieu chuyen,xin vui long khai mo cai dau toi den dum.Da ta truoc.

Xem Thêm

Đề bài :THẦY GIÁO TIẾNG PHÁP - Minh Tran Hop

Tiec qua,toi dan ngu khu den khong hieu noi y nghia cua cau chuyen tren.Qui vi nam thanh -nu tu nao hieu chuyen,xin vui long khai mo cai dau toi den dum.Da ta truoc.

Xem Thêm

Đề bài : Mother (bà Đại tá Nguyễn Đình Bảo)

Ngưỡng mộ Anh và Các Cháu cùng chị đã đứng vững trong cuộc bễ dâu, Anh thật sự không Chết anh vẫn mãi mãi trong lòng người Dân Miền Nam

Xem Thêm

Đề bài :Dốt Hay Nói Chữ! Đào Văn Bình

Kính chào quý vị, Xin cho tôi đăng lại bài này ở: https://nuocnha.blogspot.com Cám ơn quý vị nhiều

Xem Thêm

Đề bài :Dốt Hay Nói Chữ! Đào Văn Bình

Kính chào quý vị, Xin cho tôi đăng lại bài này ở: https://nuocnha.blogspot.com Cám ơn quý vị nhiều

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm - Nguyễn Bá Chổi.

Dân Việt giờ đâu thiếu giấy chùi Báo vẹm in nhiều chỉ để ... chơi Nếu dại mang ra chùi "chỗ ấy" Mang họa ngàn năm chẳng hết mùi...

Xem Thêm

Đề bài :Không quên biến cố 1 tháng 11 – 1963 tại Nam Việt Nam - Phan Đức Minh

Moi nam,den ngay 01-11 deu co nhung bai bao-bai viet-le tuong niem T.T tien khoi va sang lap nuoc nen CONG HOA VIETNAM. the roi ...XONG ! Moi day thoi,trong thoi dai cua chung ta,co giam muc Le Huu Tu co LM Hoang Quynh va chien khu Phat diem,chi voi giao dan va nhung vi tu hanh het long voi dat nuoc,da dung len khang cu voi CS chu nghia.va sau bien co 1954,khi di cu vao nam,noi nao co lang Cong giao,noi do khong co bong dang mot thang giai phong nao. The day,bay gio da thanh di vang tu nhieu the ky truoc de moi nam,cac vi chuc sac den hanh le nhu mot ngam ngam khuyen khich,nhung DAN THAN thi khong.Con dau GM.Le huu Tu-GM Nguyen van Dien con dau cac tu si Hoang quynh...da lam cong viec truoc khi ma thanh giao hoang Gio-an-phaolo tuyen bo : Neu nga so tan cong Ba lan,toi se tu bo ngoi vi de tro ve khang chien".Gioi cao cap nhu vay,trach gi van nuoc suy vi ???

Xem Thêm

Đề bài :Hàng triệu người nhận được các cuộc gọi bí ẩn vào ngày bầu cử Hoa Kỳ

"...con cai ma qui khon ngoan hon con cai su sang ".Chinh vi nhan dao-luong thien ma chung ta da luu vong.Chinh vi long nhan tu bao dung,ma chung ta nuoi song ke thu,de sau do no giet chung ta va con chau chung ta.Chung ta da luu lac xu nguoi,nho vao long thuong va tu tam,ho da mo rong vong tay cho chung ta tru ngu va cuu mang chung ta,khi chung chi con vai bo quan ao rach ta toi tren nguoi.Va bay gio,chung ta lai phan boi lai de bau cho nhung nguoi san sang dang dat nuoc nay cho CS.Chung ta ung ho ho ,chi vi nhung loi loc ma chung ta duoc huong ,khong bang mo hoi va nuoc mat cua minh, ma bang trom cap mo hoi va suc lao dong cua ke khac.Chung ta da tro thanh con cai cua bong toi-con cai cua ma qui.Chung ta co the che dau moi nguoi,nhung khong the che dau thanh than.

Xem Thêm

TIN MỚI

Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia số 1.

Thông tin tình báo cho thấy rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ.

Xem Thêm

Bài Thơ Tình Yêu

Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare.

Xem Thêm

LỜI GIÓ CHUYỂN. - CAO MỴ NHÂN

(HN{D) Ngày thì sáng nắng chiều mưa Ngoài trời mây thả thấy thưa thớt buồn

Xem Thêm

Những chân dung muộn của Phan Thúy Hà: Và từ đó nước mắt chảy ra

Hơn 44 năm chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ bao sự kiện chiến tranh đều đã biết, bao khía cạnh, ngõ ngách đều đã được khảo sát, nghiên cứu.

Xem Thêm

Chế Linh, người có nhiều vợ.

Chế Linh tên thật là Jamlen (Trà-len), tên Việt là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942[1] tại Paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu, Ninh Phước - Ninh Thuận).

Xem Thêm

Thiền sư về nước lập đàn giải oan - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Thiền sư về nước lập đàn giải oan - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Hội nhà văn Vẹm - Hà Thượng Thủ

* Ngày 24/11/2020, Hội nhà văn csVN họp đại hội để bầu chủ tịch.

Xem Thêm

BỤI SÀI GÒN - Kim Chi

Người biết không, tôi đang ở Việt Nam, Nhưng nhiều đêm lại rất nhớ Sài Gòn! (thơ Kim Chi).

Xem Thêm

VIẾT LÚC KHÔNG GIỜ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chuyện ở đâu, nơi nào Cũng không cần nhớ kỹ

Xem Thêm